Familiaal

 Wanneer?

Als je relatie op de klippen dreigt te lopen                                                           

                               

Als je een ouderschapsregeling wil voor jullie gemeenschappelijke kinderen

Als je een echtscheiding door onderlinge toestemming wil organiseren zonder gerechtelijke procedures

 

Als er ernstige conflicten zijn in jouw familie

Als je een erfrechtelijke regeling wil

Als je een regeling wil over de zorg voor jullie zorgbehoevende ouder(s)

Als het levenseinde nadert willen mensen hun leven in schoonheid afronden.

Conflicten die opgelost worden zorgen er voor dat iemand met een rustig hart kan sterven,

dat men een mooie herinnering overhoudt

20190111_110905 (2).jpg

Verloop in scheidingssituaties.

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in het leven waarbij veel zaken op het spel staan: zelfbeeld, zelfvertrouwen, financiën, kinderen, levenskwaliteit,...

Vooral als er kinderen zijn is het van het allergrootste belang dat ouders, als ze als partner uit elkaar gaan, 

nog als ouders op een constructieve manier met elkaar kunnen blijven omgaan, met elkaar praten om de noodzakelijke en nuttige schikkingen te treffen voor het welzijn van de kinderen. 

Tijdens bemiddelingsgesprekken wordt gestimuleerd hoe ouders op een constructieve manier met elkaar kunnen omgaan , waarbij zij de ex-partner blijven respecteren als ouder, ondanks alle verwondingen en pijn.

De grootste meerwaarde wordt bereikt in gesprekken met de verschillende partijen.