top of page

Beyond winning

Mediation- Bemiddeling

Uit studies blijkt telkens opnieuw dat er een verband is tussen goede relaties en een goede lichamelijke gezondheid. 

Zowel in werkrelaties als in privérelaties.

Vlamingen zijn eerder conflictvermijdend.

Conflictvermijding was de afgelopen eeuwen voor Vlamingen 

in een aantal gevallen " een winnende strategie".

Conflicten kunnen ook een bron van kracht zijn. 

Emoties geven aan dat er een wens tot verandering is

Achterhalen wat de drijfveer is , schept nieuwe perspectieven.

Meerwaarde  Mediation- bemiddeling

 Op relationeel niveau                                            

De kwaliteit van relaties wordt maximaal ondersteund.

Iedereen krijgt de kans om te zeggen wat van belang is, en wordt gehoord.

Meerzijdige partijdigheid is essentieel: afwisselend wordt naar het verhaal van elke partij geluisterd.

Een bemiddelaar is voor een deel een soort scheidsrechter die zorgt dat regels worden nageleefd: geen agressie, geen scheldpartijen, fair- play, geen misbruik,..

Een bemiddelaar ondersteunt een constructieve mindset en heeft  een oplossingsgerichte houding. 

In geval van machtsonevenwicht wordt de sterkste uitgenodigd oog te hebben voor de positie van een zwakkere partij.  

Iemands zelfbeeld wordt zo weinig mogelijk beschadigd.  Ook in zakelijke relaties is gezichtsverlies  'not done'.

Er ontstaat hoe langer hoe meer een bewustzijn  bij de bevolking en professionelen,

dat preventie belangrijk is, en de investering waard is.

Taak- en resultaatgericht

- Beslissingen kunnen snel genomen worden.

- Beslissingen die samen genomen worden , worden beter uitgevoerd en nageleefd.

- De benadering is toekomstgericht, met de bedoeling leefbare oplossingen te vinden voor elke partij.

Het is niet de bedoeling om ' de schuldige ' te vinden, of ' gelijk te krijgen', wel een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is.  

- De benadering is 'ontwikkelingsgericht'.  Iedere mens heeft van nature de (on)bewuste reflex om het beste uit zichzelf te halen. Dit blijkt het duidelijkst als iemand volledig in zijn natuurlijke' flow' is.  

In ongunstige omstandigheden wordt dit moeilijker. Toch blijft dit een (on)bewuste neiging.  Zelfrealisatie geeft voldoening.

- Langdurige onzekerheid wordt vermeden.  Langdurige patstellingen kunnen erg nefast zijn voor levenskwaliteit.  Energie  stroomt niet meer in zulke situaties.

- Er wordt aandacht besteed aan de belangen van anderen, bv kinderen.

- Partijen houden hun lot zoveel mogelijk zelf in handen.

Veel mensen hebben in min of meerdere mate behoefte  aan autonomie: zij willen zelf kunnen beslissen hoe ze hun leven inrichten.  Rechters die over hun leven beslissen zonder inspraak kan heel oncomfortabel voelen.

 Bij Scheidingen: BEMIDDELING als ondersteuning van

 

PARTNERRELATIE NAAR OUDERRELATIE

De overgang van een partnerrelatie naar een ouderrelatie is behoorlijk ingrijpend.

Je gaat uit elkaar omdat je partnerrelatie niet meer werkt, en toch moet je verder met een ouderrelatie.

Hoe vermijd je dat de problemen van de partnerrelatie zich verder zetten in je ouderrelatie?

Iedereen wil liefst gezien worden vanuit de kwaliteiten die je hebt.  

Een benadering die vertrekt vanuit kwaliteiten en talenten zorgt dat mensen een goed gevoel behouden en een bemiddeling minder lastig is. 

Inzicht dat aan elk talent of kwaliteit ook het risico hangt van de valkuil, zorgt er voor dat mensen hun zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld behouden. 

Inzicht in talenten en kwaliteiten geeft je tools om zo veel mogelijk positief te blijven handelen, en valkuilen te vermijden, of minstens te begrijpen hoe het komt dat je in een valkuil gevallen bent, of hoe het komt dat je partner in een valkuil valt. 

Hierdoor ontstaat meer begrip en is het gemakkelijker om de ouderrelatie voldoende goed te houden.

Uiteindelijk heeft hierbij iedereen baat: ouders en hun kinderen.

20230319_161420.jpg
20230319_151224_edited.jpg
20230319_145503_edited.jpg
bottom of page