Beyond winning

Mediation- Bemiddeling

Uit studies blijkt telkens opnieuw dat er een verband is tussen goede relaties en een goede lichamelijke gezondheid. 

Zowel in werkrelaties als in privérelaties.

Belgen zijn eerder conflictvermijdend.

Conflicten kunnen ook een bron van kracht zijn. 

Emoties geven aan dat er een wens tot verandering is

Achterhalen wat de drijfveer is , schept nieuwe perspectieven.

Meerwaarde  Mediation- bemiddeling

 Op relationeel niveau                                            

De kwaliteit van relaties wordt maximaal ondersteund.

Iedereen krijgt de kans om te zeggen wat van belang is, en wordt gehoord.

Meerzijdige partijdigheid is essentieel: afwisselend wordt naar het verhaal van elke partij geluisterd.

Een bemiddelaar is een soort scheidsrechter die zorgt dat regels worden nageleefd: geen agressie, geen scheldpartijen, fair- play, geen misbruik,..

In geval van machtsonevenwicht wordt de sterkste uitgenodigd oog te hebben voor de positie van een zwakkere partij.  

Iemands zelfbeeld wordt zo weinig mogelijk beschadigd.  Ook in zakelijke relaties is gezichtsverlies  'not done'.

Menselijke trauma's ( met pijn, verdriet , en mogelijk wraak ,wrok, ….) die lang aanslepen worden zoveel als mogelijk vermeden.

Taak- en resultaatgericht

- Beslissingen kunnen snel genomen worden.

- Beslissingen die samen genomen worden , worden beter uitgevoerd en nageleefd.

- De benadering is toekomstgericht, met de bedoeling leefbare oplossingen te vinden voor elke partij. Het is niet de bedoeling om ' de schuldige ' te vinden, of ' gelijk te krijgen', wel een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is.  

- De benadering is 'ontwikkelingsgericht'.  Iedere mens heeft van nature de (on)bewuste reflex om het beste uit zichzelf te halen. Dit blijkt het duidelijkst als iemand volledig in zijn natuurlijke' flow' is.  

In ongunstige omstandigheden wordt dit moeilijker. Toch blijft dit een (on)bewuste neiging.  Zelfrealisatie geeft voldoening.

- Langdurige onzekerheid wordt vermeden.  Langdurige patstellingen kunnen erg nefast zijn voor levenskwaliteit.  Energie  stroomt niet meer in zulke situaties.

- Er wordt aandacht besteed aan de belangen van anderen, bv kinderen.

- Partijen houden hun lot zoveel mogelijk zelf in handen.