Intake

Ideaal is dat beide /alle partijen in het begin overtuigd zijn van bemiddeling, en dat gezamenlijk een eerste afspraak wordt gemaakt.

Soms is er twijfel bij één van de partijen. 

In principe is het mogelijk dat één partij eerst komt.

Om het evenwicht te bewaren is het noodzakelijk dat een 'latere' partij nadien op gesprek komt.

Bemiddelingsgesprekken -  Caucus ( onder vier ogen met bemiddelaar.)

De eerste bemiddelingssessies  zijn eerder verkennend.  

Er wordt genoteerd over welke issues er eerder weinig discussie is.

Er wordt nagegaan of er relationeel iets  verbeterd kan worden, zoals communicatie, misverstanden wegwerken,...

Op een bepaald moment moeten de moeilijke kwesties aangepakt worden en knopen doorgehakt.

De grootste meerwaarde wordt geboekt in de echte bemiddelingsgesprekken die het meest intensief zijn.

Aparte gesprekken onder vier ogen met de bemiddelaar ( caucus) zijn van belang om delicate kwesties te bespreken. Mensen durven sommige lastige zaken niet benoemen, of weten niet hoe ze ter sprake te brengen. Geheimen zijn mogelijk als het nodig is, en zo lang het nodig is. Ze moeten wel de uitzondering blijven. Vertrouwen is een kostbaar goed.

Aantal sessies

Het aantal sessies hangt af van de complexiteit, het gewenste doel.

Mensen kunnen ongeduldig zijn en het snel willen afhandelen.  Haast en spoed is zelden goed.  

Bij eenvoudige problemen kunnen drie of vier sessies voldoende zijn.

Bij beëindiging van langdurige relaties, met kinderen, goederen zijn 8-10 sessies aangewezen.

Soms is het nuttig om voorlopige akkoorden te maken en deze gedurende een aantal maanden uit te proberen.

Overeenkomst

Een akkoord wordt op papier gezet.

Sommige overeenkomsten kunnen door de bemiddelaar opgesteld worden.

Soms is een notariële overeenkomst wettelijk verplicht, waarbij een ontwerp-akkoord aan een notaris wordt overgemaakt. .

Contact

lydie.aerts@proximus.be   03/314.39.44   0476/666 869

© 2019 by Lydie Aerts