Verloop bemiddeling

Intake

Ideaal is dat beide /alle partijen in het begin overtuigd zijn van bemiddeling, en dat gezamenlijk een eerste afspraak wordt gemaakt.

Soms is er twijfel bij één van de partijen. 

In principe is het mogelijk dat één partij eerst komt.

Om het evenwicht te bewaren is het noodzakelijk dat een 'latere' partij nadien op gesprek komt.

Bemiddelingsgesprekken -  Caucus ( onder vier ogen met bemiddelaar.)

De eerste bemiddelingssessies  zijn eerder verkennend.  

Er wordt genoteerd over welke issues er eerder weinig discussie is.

Er wordt nagegaan of er relationeel iets  verbeterd kan worden, zoals communicatie, misverstanden wegwerken,...

Op een bepaald moment moeten de moeilijke kwesties aangepakt worden en knopen doorgehakt.

De grootste meerwaarde wordt geboekt in de echte bemiddelingsgesprekken die het meest intensief zijn.

Aparte gesprekken onder vier ogen met de bemiddelaar ( caucus) zijn van belang om delicate kwesties te bespreken. Mensen durven sommige lastige zaken niet benoemen, of weten niet hoe ze ter sprake te brengen. Geheimen zijn mogelijk als het nodig is, en zo lang het nodig is. Ze moeten wel de uitzondering blijven. Vertrouwen is een kostbaar goed.

Aantal sessies

Het aantal sessies hangt af van de complexiteit, het gewenste doel.

Mensen kunnen ongeduldig zijn en het snel willen afhandelen. 

Haast en spoed is zelden goed.  

Bij eenvoudige problemen kunnen drie of vier sessies voldoende zijn.

Bij beëindiging van langdurige relaties, met kinderen, goederen zijn 8-10 sessies aangewezen.

Soms is het nuttig om voorlopige akkoorden te maken en deze gedurende een aantal maanden uit te proberen.

Overeenkomst

Een akkoord wordt op papier gezet.

Sommige overeenkomsten kunnen door de bemiddelaar opgesteld worden.

Soms is een notariële overeenkomst wettelijk verplicht, waarbij een ontwerp-akkoord aan een notaris wordt overgemaakt. 

Verwachtingen

Als je het zo goedkoop mogelijk wil , snel een contract wil,  geen zin hebt in verschillende gesprekken die lastig kunnen zijn, kan je terugvallen op de oude bekende strategieën zoals een EOT bij een notaris, snelle onderhandelingen bij een advocaat.

Als je de kwaliteit van relaties belangrijk vindt, leert de ervaring dat bemiddeling betere resultaten geeft.

Sta stil bij wat voor jou belangrijk is, op lange termijn, en of je bereid bent nu iets meer inspanningen te doen ( hogere kostprijs, tijd, lastige gesprekken, meer reflectie over waarom het fout loopt).

Jouw verwachtingen bepalen of je beter bent bij bemiddeling of bij de gekende strategieën uit het verleden.