Waarmee maken we het verschil ?

Een juiste analyse

Wat heb je aan traditionele top-downmodellen modellen die voor 65% juist zijn en 35% fout?  Omdat je niet zeker bent dat iets fout of juist is kan je er niet op rekenen.

Wat heb je er aan om in vakjes gestoken te worden die voor een deel fout zijn?

Persoonlijkheidskenmerken vanuit hokjesdenken zijn veel te vaag.

Een KernTalentenanalyse, uitgevoerd door een zorgvuldige analist, die het belang van een juiste analyse beseft, heeft een juistheid die 100% benadert.

Zo heb je een fundament waar je veilig verder op kan bouwen.

Het geeft een enorme boost aan je zelfvertrouwen.

Als mensen je kritiek geven kan je daar correct op reageren omdat je weet wat er klopt en wat niet.

Traditionele modellen zoals MBTI, Insights zijn computergestuurde modellen die weinig tijd kosten om uit te voeren, en lucratief zijn voor de ontwerpers en verkopers van die modellen. 

Omdat er teveel fouten in zitten zijn ze onbetrouwbaar. Zelfs één cruciale fout kan je helemaal de verkeerde weg insturen.

Concreter is beter

In het KernTalentenmodel hebben we een zeer uitgebreide terminologie om zoveel mogelijk zo juist mogelijk te benoemen. 

Teveel vaagheid en algemene bewoordingen die veel ladingen kunnen hebben,  hebben tot  gevolg dat je niet duidelijk en concreet kunt benoemen wat er speelt.

Als iemand je verwijt dat je niet sociaal bent, wat heb je daar aan?  Je weet niet wat je kan doen om tot verbeterde relaties te komen.  Wij werken met 9 KernTalenten die een sociaal aspect benoemen.  Zo weet je op welke manier je wel sociaal bent en op welke aspecten minder.  Zo kan je inspelen op je sterkste sociale KernTalenten om zo je relaties te verbeteren.

Feedback is beter naarmate het concreter is. Als je een zeer concreet voorbeeld geeft, weet je veel beter wat er bedoeld wordt. 

Het is belangrijk dat er geen foute interpretatie gebeurt. Zo vermijden we dat constructieve kritiek foutief geïnterpreteerd wordt en er allerlei ongewenste emotionele ladingen aan toegevoegd worden of  onbewust getriggerd worden. 

Zo volledig mogelijk

De KernTalentenanalyse kan aangevuld wordt met een kort traject om de analyse nog aan te vullen met andere zaken die er echt toe doen. Zo krijg je een zo volledig mogelijk beeld.

Hoe ga je hiermee aan de slag?

We helpen je om zo efficiënt mogelijk met deze inzichten aan de slag te gaan in je persoonlijk leven, in je werk, in je relaties,…

 

Positief en ontwikkelingsgerecht

We zijn allemaal in min of meerdere mate allergisch voor commentaren die ons zelfvertrouwen ondermijnen.

Als je weet wat je sterktes zijn, kan je daar mee verder bouwen.

Hindernissen worden correct benoemd, zonder negatieve ladingen.

Veel meer dan een persoonlijkheidsmodel

Mensen hebben de neiging om te vergelijken met wat ze kennen. De meesten hebben al van persoonlijkheidsmodellen gehoord, of wel ergens een test ingevuld.

KernTalenten zijn veel meer dan een persoonlijkheidsmodel.

Je krijgt in de eerste plaats inzichten in je talenten, waar je mee aan de slag kan,  veel meer handvaten, zelfvertrouwen, intrinsieke motivatie,...

"Dank u Lydie

 

Voor de grondige analyse,

het denkwerk,

uw energie en tijd,

en passie waarmee u mensen wilt

en kunt helpen. " C.

" Heel mooi verslag, is leuk om te lezen. H. "