top of page

Coaching

Iedere mens heeft in zijn kern, diep van binnen, een wens om zich te ontwikkelen, zijn volle potentieel te benutten

Rolmodellen zijn mensen die er in geslaagd zijn op hun manier een groot deel van hun persoonlijk potentieel te ontwikkelen.  Zij inspireren ons om verder te gaan op ons pad en hindernissen te overwinnen.

Iedere mens is  uniek, anders,  met gemeenschappelijke kenmerken.

Onrust en onvrede ontstaat wanneer wij zelf te ver van onze kern verdwaald zijn, door loyaliteiten, verwachtingen van anderen,  het volgen van de kudde, algemene adviezen volgen, zonder rekening te houden met ‘ op maat van wie jij bent’.

Kerntalenten, talenten, kernkwaliteiten, waarden, interesses,  zijn onze hulpbronnen, richtingwijzers  die ons de weg opsturen naar voldoening en een zinvol leven.

Als KernTalentenanalist, coach, bemiddelaar is het mijn missie om mensen te ondersteunen en een gids te zijn op hun persoonlijke tocht.

Een kerntalentenanalyse is een belangrijke tool om stevige fundamenten aan te leggen waarop je verder kan bouwen.  Het geeft zoveel focus, richting. 

Je kan helemaal op maat werken, zonder het overheersende hokjesdenken.

Zonder is het allemaal te algemeen, te vaag, veel te veel ruis, veel te veel tijd , energie en geld  verliezen aan zaken die er niet toe doen.

Naast verbale gesprekken is er ook beeldtaal. Een beeld zegt soms meer dan duizend woorden.

Ik geloof dat ieder mens in elke situatie diep van binnen weet welke weg goed is om te volgen  ( dikwijls verborgen onder verwarring, twijfel, onzekerheid, angst), en dat mensen de persoonlijke kracht hebben om hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen, waarbij er zeer veel gerealiseerd kan worden.  Ik ga mensen niet aanmoedigen om situaties  zo maar te verdragen, tevreden te zijn als je dat niet bent, of jezelf overhalen om je principes of eigen waarheid geweld aan te doen.

Vanuit talenten en een gezonde dosis realisme hanteer ik een ‘ maximale rekbaarheid’.  Ongebreideld optimisme op zijn Amerikaans laat mensen tegen de muur knallen, soms met zware schade voor hun zelfbeeld, zelfvertrouwen, financiën.  Kerntalenten geven op een prachtige manier aan waar de grenzen liggen, waarbij er ruim voldoende mogelijkheden overblijven om op een gezonde fundering die dingen te realiseren die er voor jou toe doen.

Succes kan materieel van aard zijn, het kan ook iets zijn waar je van binnen warm van wordt zodat je minder materiële zaken nodig hebt.

Als coach geeft het mij energie om met jou in verbinding te gaan, actief te luisteren, mee te leven met jouw wereld, zonder oordeel,  een klankbord te zijn, heldere realistische  doelen te stellen, relevante open vragen te stellen, valkuilen te detecteren, op te lijsten wat wel werkt, te stimuleren om te reflecteren en actie te ondernemen, af te toetsen  hoe het voor jou voelt, zodat keuzes zowel rationeel als emotioneel goed voelen.

Vormen van coaching

Loopbaanbegeleiding

studiekeuzebegeleiding

talentcoaching

conflictcoaching

lifecoaching

levenskeuzes

beleggingscoaching

voor beeldende kunstenaars

singlecoaching, ...

bottom of page