Hoogsensitiviteit op de werkvloer

Hoogsensitieve personen ( HSP) worden geboren met een fijngevoeliger zenuwstelsel. Zij ontvangen meer prikkels, die ook  ( onbewust ) verwerkt  worden.

Meer inkomende prikkels heeft tot gevolg dat zij meer opmerken, dingen zien, voelen, … die niet-HSP-ers  makkelijker over het hoofd zien, of er minder aandacht aan besteden.

Uiteraard heeft die extra input een waarde op de arbeidsmarkt.

Dit kan leiden tot een hogere kwaliteit van diensten, producten, relaties, onderzoek, …

Beroepen die gekozen worden zijn onderzoeker,  onderwijzer, zorgberoepen, dienstverlenend beroep, hulpverlener, moreel consulent,  leider, pionier,  journalist, priester,  genezer, kunstenaar, filosoof, …

De keuze van beroep zal gebeuren  vanuit KernTalenten ( al dan niet bewust).

De HSP-persoon bestaat niet.  Er zijn heel veel onderlinge verschillen.  

Kwaliteiten van HSP- ers zijn: verbanden zien, associatief denken, onderzoeken, creativiteit, aandacht, kwaliteitsbewust, rekening houden met anderen, oog voor relaties, oog voor het geheel, oog voor verbinding, oog voor duurzaamheid,…   

Uiteraard komen deze kwaliteiten ook voor bij niet-HSP-ers.  Eén van de grootste denkfouten die er bestaan is het onderschatten van de verschillen tussen mensen.  Mensen hebben het foute idee dat de ander ongeveer hetzelfde is als zichzelf.   Je wil niet weten hoeveel onbegrip en conflicten het gevolg is van deze onderschatting.

 

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden zijn voor HSP-ers van groter belang dan voor anderen.

Dikwijls voelen ze zich anders, voelen ze zich onbegrepen, passen ze zich veel te veel aan, is er veel wederzijds onbegrip.

Het is moeilijker een evenwicht te vinden tussen de verwachtingen van de maatschappij en hun eigen behoeften.  De “One size fits all”- mentaliteit  is erg lastig.  Onze wetenschappelijke mindset, gebaseerd op statistieken, heeft te weinig oog voor de verschillen. 

Hooggevoeligen zijn minder geschikt om lange dagen te maken.  Ze hebben immers tijd nodig om alle extra prikkels te verwerken.

Ze ervaren sneller stress en voelen zich dikwijls minder goed in grote groepen ( vooral introverte personen).  Ze hebben last van het “ minderheidsgevoel”.  15 à 20 percent van de bevolking is hoogsensitief.

Communicatie over hun ervaringen is belangrijk.  Het woord HSP hoeft niet benoemd te worden. Het is wel essentieel dat er gecommuniceerd kan worden over hun behoeften.

Er van uit gaan dat de ander het wel zal weten/begrijpen is meestal een illusie.

Concreet communiceren welke behoefte er leeft is nodig.  Concreter is beter.

Zo ontstaat er een beter begrip,  een betere verstandhouding, minder conflicten.

 

HSP-ers kunnen zorgen voor betere relaties op de werkvloer.  Zij hebben zelf het meeste last van slechte relaties en zijn sneller geneigd om een pijnpunt ter sprake te brengen. 

HSP-ers zijn gevoeliger voor de sfeer, non-verbale signalen, en merken veel onderhuidse spanningen op.  Ze hebben meer last van conflicten en strijd.  HSP- ers hebben meer last van kantoorintriges, machtsspelletjes,… om nog maar te zwijgen van allerlei destructieve technieken, narcisme, machiavellispelletjes,…

 

Als het probleem, dankzij hun interventie, wordt aangepakt hebben ook andere werknemers er baat bij.

Slechte relaties op de werkvloer, zeker een slechte relatie met de baas, is één van de belangrijkste redenen voor werknemers om ontslag te nemen.

 

HSP-ers zijn meer dan gemiddeld consciëntieus, betrouwbaar, gewetensvol zodat zij goede werknemers zijn en iedereen er baat bij heeft er voor te zorgen dat zij blijven.

 

Aanvaarding

Het is van het grootste belang dat HSP-ers zichzelf aanvaarden en zichzelf niet veroordelen omdat ze een beetje ‘ anders ‘ zijn.

Als de werknemer zelf, de collega’s, de werkgever zich bewust zijn van de kwaliteiten is het ook gemakkelijker om rekening te houden met hun behoeften.  De meeste behoeften kunnen vervuld worden zonder grote inspanningen of kosten.

Hoogsensitieven die als kind aanvaard werden in hun zijn, hebben veel minder problemen. Zij werden ondersteund en hebben geleerd goede omgevingen op te zoeken, naar hun gevoel te luisteren, hun behoeften te benoemen zonder zich teveel aan te passen.

 

Werknemer- ambtenaar- freelancer – zelfstandige – vrij beroep

Een aantal zelfstandigen en vrij beroepers zijn hoogsensitief. Dit stelt hun in staat een grotere vrijheid en autonomie te hebben om hun werkplek te organiseren, rust te nemen, hun tempo te bepalen, hun agenda te bepalen, de werkomstandigheden aan te passen aan hun behoeften, creatief te zijn, zinvoller werk te maken, …

Françoise Chombar, CEO Melexis in Trends:

Respect is één van onze basiswaarden. Mensen die zonder respect handelen, worden daarop aangesproken. ... Daar zijn al mensen voor ontslagen."

Uit HSP Vlaanderen- De cocon, Tijdschrift

Werkgever EASI, 5 x titel Best Workplace  ( Belgisch cloud-, security en softwarebedrijf in Oosterzele)

" De echte behoeften van een werknemer draaien immers helemaal niet om materialisme. Het gaat om een aantal fundamentele behoeften, waar wij als werkgever heel bewust mee aan de slag gaan. Eén van de behoeften waar wij met onze organisatie aan willen tegemoet komen is erkenning... Het is ook aan ons om mensen aan te werven die passen binnen onze cultuur. Het is belangrijk dat het van twee kanten komt.  Onze waarden zijn respect tegenover onze klanten, collega's, leveranciers. Ten tweede zin voor verantwoordelijkheid. .... Transparantie, erkenning, helderheid en openheid onder collega's ... dat kost allemaal geen geld. ... Het is onze plicht als organisatie om er voor te zorgen dat er een sfeer van vertrouwen heerst, waar mensen weten dat ze fouten mogen maken ... ook hulp vragen als het niet gaat..   We hebben geen grote landschapskantoren: we werken met kantoren waar mensen met twee, met vier of maximus zes samen zitten.  Dat doen we omdat we niet geloven in landschapskantoren... Wij responsabiliseren onze werknemers ook, aangezien ze zelf vaak  met heel goede ideeën en initiatieven komen over hun werkomgeving...