top of page

Burn-out, bore-out  vanuit talenten

20230804_144846.jpg
20230804_144937.jpg

 

Wat komen we tekort?

Waarom zoeken mensen een weg naar het buitenland, een ander leven?

Meer kennis, inzicht en handvaten zorgen er voor dat hier in Vlaanderen veel verbeterd kan  worden.

 

   COMPETENTIEmindset

  ( prestatiegericht denken)

Competenties X,Y, Z  worden gevraagd en goed betaald!!

Als ik die competenties verwerf heb ik een goed betaalde job,

dus ik ga daarvoor.

Ik ga leveren wat men vraagt.

Mensen beseffen onvoldoende dat deze mindset

een noodzaak is in plaats van  een luxe.

Talentoptimalisatie zorgt dat competenties ook gebaseerd zijn op talenten.

Een deel van de bevolking heeft competenties die gebaseerd zijn op talenten en houdt de job vol.

Een ander deel niet, en begrijpt niet wat er aan de hand is.

Inzicht in talenten helpt om een optimale mix te krijgen.

Tijdens mijn bore-out/depressie/burn-out  ( de grenzen zijn niet zo scherp, het kan ook een combinatie van de drie zijn) 

heb ik ondervonden dat het op dat moment levensnoodzakelijk was mijn allersterkste talenten uit te leven.

Zij hebben mij op dat moment er door gehaald.

       

Zij gaven mij de energie om er terug boven op te komen.  

Voor mij waren mijn talenten uitleven veel heilzamer dan rust alleen.

Jammer dat veel dokters deze inzichten nog niet hebben.

Ontspannende activiteiten waren uiteraard ook heilzaam,

maar de echte zin om er terug boven op te komen kwam van een combinatie van mijn favoriete talenten.

 In mijn persoonlijke ervaring was rusten onvoldoende. 

 De zin komt terug via je persoonlijke unieke talentencombinaties.

 Een depressie heeft te maken met verlies van zin in het leven.

 Je sterkste talenten kunnen uitleven geeft terug energie en zin aan het

 leven,  en terug hoop en het gevoel dat het kan.

GOESTINGmindset

Ik wil een goedbetaalde job

en ik wil een job die mij energie geeft

waardoor mijn batterij gevuld blijft

ik deze job kan volhouden zonder problemen

gebaseerd op de vereiste talenten voor deze gevraagde competenties

die goed betaald worden.

Bore-out en Talenten

Het is weinig geweten dat burn-outs voor een aanzienlijk deel bore-outs ( kunnen ) zijn.

Om goed in ons vel te zitten is het nodig dat we genoeg en liefst alle  sterkste talenten  kunnen uitleven.

Als we deze in onze werkomgeving kunnen uitleven hoeven we minder of geen activiteiten in onze vrije tijd te zoeken om ze uit te leven.

Bore-outs ontstaan als we onze sterkste talenten niet kunnen uitleven. 

We gaan ons dan verveeld voelen, we hebben een gemis.

Dit gemis kan enkel opgelost worden door inzicht te hebben in onze sterkste talenten en deze op één of andere manier uit te leven.

 

 

Maatschappelijke factoren

We leven in een samenleving waarin de zekerheden van vroeger onder druk komen te staan.

De wereld vandaag verandert snel, is onzeker, complex en ambigue.  

Een aantal zekerheden vallen weg : een vaste levenslange loopbaan, familiale solidariteit, levenslange partnerrelaties, religie als wereldbeeld, betrouwbare verhalen, enz.

Na de financiële crisis is de werkdruk toegenomen.

Corona beperkte ons sociaal leven.

Er is ook een ( te) groot geloof in de maakbaarheid van het leven, waarbij je mee moet in de ratrace om genoeg ‘ likes’ te krijgen.  Wanneer is het genoeg?  

Hoeveel activiteiten willen we doen in ons privé-leven, gecombineerd met een belastende job?

De behoefte aan " succes hebben" is naar Amerikaans voorbeeld sterk gestegen.

Werk is de afgelopen jaren meer gespecialiseerd geworden.  Het is niet meer mogelijk alles te kennen. 

Door slechts een klein deel onder de knie te hebben en hierop te focussen verliezen we verbinding met het grotere geheel. Het is moeilijk geworden om nog overzicht te behouden.

De digitalisering levert ons veel efficiëntiewinsten op. 

Er is helaas ook een keerzijde. Alles wordt gestandaardiseerd met veel verlies aan autonomie. Veel mensen hebben  last als er te weinig autonomie is.

Burn-out en werkomgeving

Een aantal factoren verhogen de kans op burn-out:

- Job X kan goed zijn voor velen,  maar niet voor jou: past deze job bij jou? Welke taken van de job doe je echt graag? 

- automatisatie, zeer strakke planning, robotisering, digitalisering  in allerlei vormen leidt tot verlies van autonomie, vervreemding, ontmenselijking

- grotere werkdruk ( veroorzaakt door harde wereldwijde concurrentie)

- opgesplitste taken

- controleverlies ( weinig autonomie, beslissingsrecht,...)

- moeilijke relaties met baas en collega's

-  moeilijke balans werk en privé

- onvoldoende zinvolle taken

- onrealistische verwachtingen bij werknemer en werkgever

- FOMO,..

Burn-out als energiestoornis. 

Bij burn-out wil het hoofd wel , maar het lichaam haakt af. 

Het lichaam geeft het signaal dat de opdrachten die het van het hoofd krijgt, niet meer kan uitvoeren. 

Het lichaam geeft het signaal dat de orders van het hoofd bijgestuurd dienen te worden.

De gevraagde eisen zijn niet haalbaar.  

Er moet iets veranderen!!!

Er zijn dingen die fout lopen.

De balans tussen draagkracht en draaglast zit fout.

Soms proberen mensen te voldoen aan onrealistische verwachtingen.

Soms proberen mensen overeind te blijven in een setting die voor hen onleefbaar is.

Past deze job bij jou? Passen deze taken bij jou?

Zit je op de juiste plaats?

Welke veranderingen kunnen de job beter leefbaar maken? 

Heb je daar zelf helder zicht op?

 

 

Bij ( zware ) depressie haakt ook het hoofd af, zodat er geen goesting meer is voor taken die vroeger echt graag gedaan werden. Niets heeft nog zin. 

Sensitieve personen zijn kwetsbaarder voor burn-out.  

Het kan anders!

Een rondreis in Denemarken heeft mij duidelijk gemaakt dat een betere levenskwaliteit geen utopie is.

Denen maken als samenleving een bewuste keuze voor een gezonde combinatie van ambitie, proactief gedrag, en oog voor kwaliteit in het leven

Het is geen toeval dat  Denemarken hoog scoort op geluklijstjes.

De overheid is goed geleid, met een lange termijn visie, en evenwichtige keuzes.

Zij maken duurzame keuzes en waren pioniers in duurzame energie, windenergie,..

Zij hebben een reeks innovatieve bedrijven in de energietransitie ( Vestas Wind,  Orsted), gezondheidszorg ( Novo Nordisk, Genmab,...)

Zij combineren een realistisch hoge materiële welvaart met een menselijke samenleving. 

Er is bij hen blijkbaar wel een bewustzijn aanwezig dat er grenzen zijn aan wat materieel haalbaar en wenselijk is.

Zij hebben een lange geschiedenis als autonoom land, met de bijhorende trots en geloof in hun eigen land.

Zwaar verwaarloosde wijken met veel armoede zoals in veel Europese landen heb ik er niet gezien.

Ze streven er naar dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen op de boot.

Zij investeren in persoonlijke begeleiding om mensen die het lastig hebben, te helpen hun weg te vinden. 

Gepamper heb ik er niet gezien. 

Gezonde mensen streven er naar om het beste van hun leven te maken.

Wat dit concreet betekent kan iedereen voor zichzelf uitmaken.

Iedereen kan kiezen hoe hoog men de lat legt.

Mensen in armoede, met handicaps,... willen ook liefst iets van hun leven maken en trots zijn op zichzelf.  

Met wat extra hulp en begeleiding kunnen ook zij een zinvol leven leiden en afhankelijkheid vermijden in de mate van het mogelijke.

 

 

20230804_144638.jpg
bottom of page