Burn-out   Bore-out

Burn-out en KernTalenten

De  KernTalentenmethode levert een aantal disruptieve vernieuwende inzichten:

Om voldoende energie te hebben is het belangrijk dat je batterij voldoende gevuld raakt. Hoe raakt je batterij terug vol? 

Je Sterke KernTalenten uitleven op je werk is de beste manier om je batterij op te laden.  

Hiervoor moet je ze natuurlijk zo bewust mogelijk kennen, en dit is een essentieel voordeel van een KernTalentenanalyse. 

Je Sterke KernTalenten kennen, hiervan volledig bewust worden, en ze volledig uitleven geeft een grote boost aan je energie.  Je wordt volledig in je oorspronkelijke kracht gezet.

Er zijn uiteraard grenzen in de zin dat teveel uren werken belastend is.

       Tijdens mijn bore-out/depressie/burn-out  ( de grenzen zijn niet zo scherp)        heb ik ondervonden dat het op dat moment levensnoodzakelijk was mijn             allersterkste KernTalenten uit te leven.

       Zij hebben mij op dat moment er door gehaald.

       Zij gaven mij de energie om er terug boven op te komen.  

       Voor mij waren mijn KernTalenten uitleven veel heilzamer dan rust alleen.

        Jammer dat veel dokters deze inzichten nog niet hebben.

        Ontspannende activiteiten waren uiteraard ook heilzaam, maar de echte              zin om er terug boven op te komen kwam van mijn favoriete                                KernTalenten.

        In mijn persoonlijke ervaring was rusten onvoldoende. 

        De zin komt terug via je persoonlijke unieke KernTalenten.

        Een depressie heeft te maken met verlies van zin in het leven.

        Je kerntalenten kunnen uitleven geeft terug energie en zin aan het leven,  

        en terug hoop en het gevoel dat het kan.

 

 

Veel uren besteden aan het inzetten van Kleine KernTalenten kost enorm veel energie. 

Cruciaal is het besef dat een werk uitoefenen voor iedere persoon anders aanvloelt. Strategisch denken kan voor A een absolute energievreter zijn, terwijl B niets liever doet.

Goed en slecht werk dient  dus sterk gerelativeerd en genuanceerd te worden.

Als je je persoonlijke Kleine KernTalenten kent weet je dat je deze enkel mag inzetten als het noodzakelijk is.  Deze taken kan je best delegeren aan anderen met een Sterk KernTalent, die het met veel plezier zullen uitoefenen.

Er zijn hoogbegaafden die lesgeven zonder de vereiste KernTalenten te hebben, en daardoor een burn-out oplopen.  Ze kunnen vanuit hoogbegaafdheid de taak wel, maar hun energiebalans raakt verstoord.

Ook het inzetten van halve KernTalenten vraagt de nodige aandacht. Het verraderlijke is dat je deze taken voldoende kan, en je vanuit doorzettingsvermogen, IQ, en allerlei verwachtingen wel  denkt “ die klusjes te klaren”.  Hoogbegaafden vallen nog sneller in die valkuil.

Het zijn sluipmoordenaars als je hieraan een groot deel van je dagtaak besteedt.  Ze kosten minder energie dan het inzetten van Kleine KernTalenten, maar ze leveren weinig energie op zodat je langzaam maar zeker ook leegloopt.

Zelf heb ik als jurist levenslang ontzettend veel tijd ingezet op het KernTalent Structuur. 

Het was mijn sluipmoordenaar, waarbij ik niet in de gaten had wat er speelde.

 

Bore-out en KernTalenten

Het is weinig geweten dat burn-outs voor een aanzienlijk deel bore-outs ( kunnen ) zijn.

Om goed in ons vel te zitten is het nodig dat we alle Sterke KernTalenten kunnen uitleven. Als we deze in onze werkomgeving kunnen uitleven hoeven we minder of geen activiteiten in onze vrije tijd te zoeken om ze uit te leven.

Bore-outs ontstaan als we deze Sterke KernTalenten niet kunnen uitleven.  We gaan ons dan verveeld voelen, we hebben een gemis.

Dit gemis kan enkel opgelost worden door inzicht te hebben in onze Sterke KernTalenten en deze op één of andere manier uit te leven.

Wat komen we tekort?

Waarom zoeken mensen een weg naar het buitenland, een ander leven?

Meer kennis, inzicht en handvaten zorgen er voor dat hier in Vlaanderen veel verbeterd kan verbeterd worden.

Maatschappelijke factoren

We leven in een samenleving waarin de zekerheden van vroeger onder druk komen te staan.

De wereld vandaag verandert snel, is onzeker, complex en ambigue.  

Een aantal zekerheden vallen weg : vaste levenslange loopbaan, familiale solidariteit, levenslange partnerrelaties, religie als wereldbeeld, betrouwbare verhalen, enz.

Na de financiële crisis is de werkdruk toegenomen.

Corona beperkt ons sociaal leven.

Er is ook een ( te) groot geloof in de maakbaarheid van het leven, waarbij je mee moet in de ratrace om genoeg ‘ likes’ te krijgen.  Wanneer is het genoeg?  

Hoeveel activiteiten willen we doen in ons privé-leven, gecombineerd met een belastende job?

Werk is de afgelopen jaren meer gespecialiseerd geworden.

Door slechts een klein deel onder de knie te hebben en hierop te focussen verliezen we verbinding met het grotere geheel. Het is moeilijk geworden om nog overzicht te behouden.

Burn-out en werkomgeving

Een aantal factoren verhogen de kans op burn-out:

- automatisatie, zeer strakke planning, robotisering, digitalisering  in allerlei vormen leidt tot verlies van autonomie, vervreemding, ontmenselijking

- grotere werkdruk ( veroorzaakt door harde wereldwijde concurrentie)

- opgesplitste taken

- controleverlies

- moeilijke relaties met baas en collega's

-  moeilijke balans werk en privé

- onvoldoende zinvolle taken

- onrealistische verwachtingen bij werknemer en werkgever

-.fomo,..

Burn-out als energiestoornis. 

Bij burn-out wil het hoofd wel , maar het lichaam haakt af. 

Het lichaam geeft het signaal dat de opdrachten die het van het hoofd krijgt, niet meer kan uitvoeren. 

Het lichaam geeft het signaal dat de orders van het hoofd bijgestuurd dienen te worden.

Bij ( zware ) depressie haakt ook het hoofd af, zodat er geen goesting meer is voor taken die vroeger echt graag gedaan werden. Niets heeft nog zin. 

Hoogsensitieve personen zijn kwetsbaarder voor burn-out.  

Het kan anders!

Een rondreis in Denemarken heeft mij duidelijk gemaakt dat een betere levenskwaliteit geen utopie is.

Denen maken als samenleving een bewuste keuze voor een gezonde combinatie van ambitie, proactief gedrag, en oog voor kwaliteit in het leven

Het is geen toeval dat  Denemarken hoog scoort op geluklijstjes.

De overheid is goed geleid, met een lange termijn visie, en evenwichtige keuzes.

Zij maken duurzame keuzes en waren pioniers in duurzame energie, windenergie,..

Zij hebben een reeks innovatieve bedrijven in de energietransitie ( Vestas Wind,  Orsted), gezondheidszorg ( Novo Nordisk, Genmab,...)

Zij combineren een realistisch hoge materiële welvaart met een menselijke samenleving. 

Er is bij hen blijkbaar wel een bewustzijn aanwezig dat er grenzen zijn aan wat materieel haalbaar en wenselijk is.

Zwaar verwaarloosde wijken met veel armoede zoals in veel Europese landen heb ik er niet gezien.

Ze streven er naar dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen op de boot.

Zij investeren in persoonlijke begeleiding om mensen die het lastig hebben, te helpen hun weg te vinden. 

Gepamper heb ik er niet gezien. 

Gezonde mensen streven er naar om het beste van hun leven te maken.

Wat dit concreet betekent kan iedereen voor zichzelf uitmaken.

Iedereen kan kiezen hoe hoog men de lat legt.

Mensen in armoede, met handicaps,... willen ook liefst iets van hun leven maken en trots zijn op zichzelf.  

Met wat extra hulp en begeleiding kunnen ook zij een zinvol leven leiden en afhankelijkheid vermijden in de mate van het mogelijke.