top of page

Zingeving-Existentiële vragen.

 BRONNEN VAN ZINGEVING

 

Je talenten en kwaliteiten kunnen uitleven in je werk of privé-leven is een zeer belangrijke bron van zingeving.

Naast talenten zijn ook waarden zeer belangrijk. 

Iets kunnen betekenen voor anderen geeft voor velen zin aan het leven. 

Hiervoor gewaardeerd worden, hiervoor erkenning krijgen, samen dingen doen. 

We zien onszelf  ook door de ogen van anderen.

Wat heb je aan luxe als je het niet kan delen?

Zijn er thema's waarvoor je je zou willen inzetten? 

Welke interesses?

Daarnaast is er de verbinding met het grotere geheel, de spirituele dimensie,

wat is onze plaats in dit alles?   Wat doe ik hier in dit leven? 

 

ZINGEVING IN HET VERLEDEN

De  westerse seculiere samenleving, zeker in Vlaanderen,  laat een grote spirituele leegte  waarbij mensen op zoek gaan naar zingeving, verbinding,  veiligheid, zekerheid, troost, steun, … 

Velen wijzen de Katholieke Kerk af, omdat er geen antwoord komt op belangrijke behoeften.

De dogma's zijn voor veel seculier opgeleide mensen niet langer verteerbaar.

Machtsmisbruik door priesters, met weerloze slachtoffers, die moesten zwijgen, geen hulp kregen, niet gehoord werden, ... heeft grote ravage aangericht.

Vrouwen blijven in veel opzichten in de kou staan.  

Veel holebi's moeten wereldwijd  hun behoeften onderdrukken.

Het machtsinstituut heeft dikwijls partij gekozen voor regimes, hiërarchie, patriarchaat,...

Teveel lichamelijke noden en gevoelens moeten onderdrukt worden.

 

Een focus op zonde en schuld is een negatieve benadering

die geen oplossing biedt voor onze problemen.

OMGANG MET DE VRAAG VAN ' GOED EN KWAAD'

Mensen worden geboren met talenten, kwaliteiten,..

Ouders proberen hun kinderen goed op te voeden,  met de middelen en vaardigheden die ze hebben.

Kinderen proberen het beste van hun leven te maken. 

Het is onze natuur om te proberen onze talenten te ontwikkelen.

Mensen zetten zich in om zich verantwoordelijk te gedragen,

met oog voor anderen, met wederzijds respect.

Goede relaties hebben baat bij een evenwichtige balans tussen geven en nemen.

Goede relaties maken het mogelijk dat iemand tijdelijk meer geeft wanneer iemand hulpbehoevend is.

Ouders geven ons het leven. Ook onze ouders hebben het leven ontvangen van hun ouders.

Relaties waarbij mensen teveel ontvangen of teveel geven raken gemakkelijk uit balans,

met een verhoogde kans dat de relatie breekt.

Tekort komen in een relatie voelt ongemakkelijk of erger.

Bij iemand in het krijt staan voelt ook ongemakkelijk.

Elk talent of kwaliteit heeft ook zijn valkuil.

Inzicht in deze zaken zorgt voor meer begrip

en verlaagt de kans op conflicten of vermindert de escalatiegraad van een conflict.

Schuld is een overbodig concept.

Zelfbewustzijn, zelfreflectie, verantwoordelijkheid nemen, inzicht in valkuilen volstaan.

DE BEHOEFTE AAN ZINGEVING BLIJFT BESTAAN. NIEUWE EVOLUTIE, TRENDS

 

De wetenschap geeft geen echt  antwoord op onze behoefte aan zingeving. 

Onze wetenschap zorgt voor praktische, pragmatische oplossingen.

Bezig zijn met allerlei vormen van onderzoek, fundamenteel onderzoek, kan een bron van zingeving zijn. 

De behoefte aan zingeving en spiritualiteit is een universele behoefte. 

Iedere mens vult dit anders in,

en dikwijls wordt de spirituele behoefte groter met de leeftijd,

vooral nadat we de veertig gepasseerd zijn,

na levensbedreigende ervaringen,

als de dood dichterbij komt.

Er ontstaan verschillende vormen van hedendaagse varianten 

die een deel van de behoeften opvullen:

- yoga en ademhalingstechnieken

- meditaties

- mindfulness

- allerlei nieuwe rituelen, vieringen

- allerlei verenigingen, waarin aan gemeenschappelijke projecten kan gewerkt worden

- trajecten van bewustzijnsontwikkeling, coaching

- trajecten van persoonlijke groei en coaching

- gespreksgroepen

- kunst, creativiteit, muziek, zang

- sport als verbindend element

- wandelgroepen en wandelreizen

- therapeutische technieken

- esoterie, antroposofie,...

- de positieve integratietheorie Dabrowski

- mensen die terug naar de natuur gaan

-...

Een aantal mensen maakt kennis met het  Boeddhisme

omdat er minder dogma's zijn, minder hiërarchische structuren,...

Mannelijke tradities blijven wel erg aanwezig.

Hoeveel gevoelens worden er werkelijk toegelaten?

De klassieke godsdiensten verliezen aanhang.

Misschien ontstaat er een nieuwe mindset,

waarbij we meer uitgaan van onze eigen behoeften, we ons verenigen in minder hiërarchische structuren.

Misschien heeft het hiërarchische machtsdenken zijn beste tijden gehad.

We worden overspoeld door regelgeving.

Onze politici denken dat het volstaat om wetten te maken.

De handhaving van essentiële regels kost veel personeel en geld.

Verslavingen en druggebruik geven aan dat er veel psychische problemen zijn.

Wachtlijsten bij psychologen en therapeuten wijzen op onderliggende problemen.

Hoe groot is het taboe op de behoefte aan zingeving?

bottom of page