top of page

Wanneer bemiddelen op bedrijfsniveau?  

De grootste meerwaarde van bemiddeling is te vinden bij conflicten waarbij alle partijen er  belang bij hebben dat

de kwaliteit van de relatie goed blijft of minstens leefbaar blijft.

Als spanningen  in (kleine )bedrijven  tussen oprichters, vennoten, zaakvoerders escaleren  kan met  tussenkomst van een neutrale derde die met een frisse blik de situatie bekijkt , onderzocht worden wat er precies misloopt. 

Emoties zorgen er voor dat inzicht  vertroebeld  wordt. 

In een klimaat van verstoord vertrouwen is het moeilijk om nog samen te werken.

Soms wordt door bemiddeling de situatie opnieuw helder en kunnen partijen zelf verder.

Soms is een meer afstandelijke regeling een oplossing.

Soms is afscheid nemen onafwendbaar en kan dit op de minst schadelijke manier uitgevoerd worden.  

Bij bedrijven die herhaaldelijk samengewerkt hebben is het in ieders belang dat de samenwerking zo lang mogelijk blijft duren. 

Bemiddeling is te verkiezen boven gerechtelijke procedures.

Belangrijke ingrediënten voor een succesvol hedendaags bedrijf:

Visie, strategie
Een complementair team dat goed samenwerkt

Een KernTalentenanalyse levert een haarscherp inzicht in welke taken jou energie leveren.  Deze taken zul jij automatisch doen zonder uitstelgedrag.

Iedere mens voelt de drang om zijn sterkste talenten uit te leven.  Dit is de beste intrinsieke motivatie om te werken.

Als je een sterk talent kan uitleven geraak je automatisch in flow'.   Een sterk KernTalent mogen/kunnen uitleven is een veel sterkere drijfveer dan  extrinsieke motivatie ( geld, andere materiële voordelen,..)

Een KernTalentenanalyse van belangrijke leden van je team geven scherp  inzicht in wie van nature het meest geschikt is voor welke taak,

en welk profiel er eventueel ontbreekt.   

bottom of page