Academische vorming. 

Kandidatuur Rechten USFSIA Antwerpen 1981

Licentiaat Rechten KU Leuven 1984

Evaluatie Menselijke Schade KU Leuven 1996

Postuniversitaire opleiding Bemiddeling UA met 

      Specialisatie Bemiddeling in Familiezaken 2003

Lessen Comparatieve Filosofie UA  ( 30 dagen)

Bijscholingen als bemiddelaar

UA ( Universiteit Antwerpen)

        Alimentatie en Kinderen

       Beginnen met bemiddeling

       Contractuele afspraken bij einde bemiddeling

       Correct omgaan met mensen met specifieke                             communicatiemoeilijkheden

       Rationeel-emotieve benadering (RET)

KULeuven:

      Contextueel werken ifv familiale bemiddeling

              5 dagen ( Marleen Heylen)

      Gesprekstechnieken met kinderen

Mediv:

       Collaborative Negotiation ( A.L. Verbeke )

       Ouders en kinderen samen in bemiddeling

       Praktijkgerichte leidraad voor intakegesprekken

       Familieopstellingen voor familiale bemiddelaars

       Groepsdynamische processen bij conflicten in                           teams ( Sylvia Prins)

       Inspiratiedag Creatieve Technieken in bemiddeling

            ( Sylvia Prins)

       Congres Deep Democracy

Interactie-Academie

      Emotionele en Relationele betekenis van geld

Intervisies Forum Bemiddelaars Antwerpen

 Ervaring

* Erkend Bemiddelaar in Familiezaken sinds 2004.

* Kerntalentenanalist 2018

* Loopbaanbegeleider

* Studiekeuzebegeleider

*Coach

*Advocaat 1984-2016: aanvankelijk all round 

later het mensgerichte Familierecht en Strafrecht

Moeder  van twee dochters en twee kleindochters

 'Het leven ' sinds 1961 

Hobby's: lezen, badminton, fietsen, reizen, schilderen,...

9208.jpg

Andere vormingen:

Coretalents:  www.coretalents.eu

    Opleiding tot KernTalentenanalist 2018

    Masterclass KernTalenten en Studiekeuze en Ster behaald

    Masterclass KernTalenten  en  Kerncompetenties  en Ster behaald

    Masterclass Individuele Coaching en Ster behaald

Kennismaking met het Socratisch Gesprek

HSP Vlaanderen: Dag van het Gevoel 2019 Hoogsensitiviteit

Bemiddelen bij laatste levensfase

Gezinsbond: Objectieve onderhoudsbijdrage kinderen berekenen

 2019-2020: KU LeuvenX EWBCX: Existential Well-being Counseling met certificaat

Intuïtieve Ontwikkeling ( Timotheus Merksem) 2006-2008: 

 Ervaringsgerichte opleiding met grondingstechnieken, vele vormen  van meditaties, intuïtieve zintuigen,  lichaamsgerichte oefeningen, oefeningen in kerntransformatie, massages, healings, readings, familieopstellingen, veldopstellingen, vader en moeder energie, Hoger Zelf, denken-doen-voelen,  man-vrouw polariteiten, innerlijk vader/moeder/kind, Posities, enz.

Deeltijds Kunstonderwijs Schilderen IKO Hoogstraten, 2004-2007 

Diverse cursussen Beleggen  CMO, VFB, NAIC

Wijnkennis LBC Hoogstraten 1993-1996

Bloemschikken Hoogstraten 1990-1993

Voor literatuur die mij inspireerde: zie volgende pagina