top of page

Wereldbeeld

Ons Westers wereldbeeld in de 21° eeuw

Ons onderwijs, ouders, media verschaffen ons een wereldbeeld.

Dit is gekleurd, en het wijzigt zich.

De plaats waar je wieg staat, kleurt sterk je wereldbeeld.

Of je een man of vrouw bent  is een substantieel verschil.

De kwaliteit van opvoeding bepaalt mee hoeveel zelfvertrouwen we hebben.

Werden we gesteund of verwaarloosd.

Zijn we jong of oud, tot welke generatie X, Y, Z,..

Gezondheid of ziekte.

Intelligentie, talenten, vaardigheden, persoonlijkheid, …. Kansen.

Rijkdom of armoede.

 

Onze wetenschap geeft veel oplossingen voor praktische problemen. Er blijven grote onbekenden, grote vragen.

Onze rationele filosofie levert een aantal wijsheden.

Het rationele denken heeft ook zijn limieten.

Wetenschap en filosofie vormen soms collusie ( samenspannen met ongezonde neiging) ( in het bijzonder wetenschapsfilosofen) in te pretenderen dat ze alles weten.

 

Er is de ( met reclame- marketing betaalde ) media, die eigen wetmatigheden ontwikkelt ten kosten van neutraliteit en constructiviteit.

 

Onze bedrijven, wetenschappers, filosofen, media hebben allen eigen ( o.a. financiële ) belangen met negatieve impact op de correctheid van het wereldbeeld.

Er is de neiging van mensen om zichzelf als beter dan gemiddeld te vinden. ( Make America great again, Hitler, chauvinisme,…) Er zijn vele “ wereldbeelden” terwijl een mens van nature de noodzaak voelt om orde in de chaos te zien.

Bij teveel chaos slaan we tilt. Ogenschijnlijke eenvoud, en simplismen verkopen goed.

Nuancering, afweging is vermoeiend.

Als middel om orde in de chaos te scheppen hebben mensen de neiging om te kiezen voor “ kampen”.

Believers in de maakbaarheid met de Wetenschap als nieuwe God.

Behoudsgezinde groepen als extreem- rechts hebben succes.

Is er een onbewust, onderhuids verzet tegen de “versnelling “ van onze maatschappij, waarbij teveel zekerheden sneuvelen? Mensen hebben de neiging om de schuld op anderen te steken.

Dit is uiteraard comfortabeler dan zelf aanpassingen uit te voeren, te “ minderen”, ..

Het economisch groeiverhaal is op doping ( grootste schulden ooit, zowel in absolute cijfers als in % van het BNP) gebaseerd. Demografische elementen ( vergrijzing) versterken in aanzienlijke mate de problemen. Het systeem blijft overeind dankzij beloften ( pensioenen) en vertrouwen.

Het vertrouwen wordt langs veel zijden ondermijnd.

De economische concurrentie tussen o.a. de grootmachten VS en China is moordend. Iedereen probeert een groot deel van de taart in handen te houden of te krijgen. Het doel heiligt hoe langer hoe meer de middelen.

Er zijn ook steeds meer mondjes te voeden. In moeilijke tijden “geloven” mensen in eenvoudige verhalen, sterke figuren. Traditionele structuren falen immers.

Er zijn geen mirakels in tijden van recessie.

Dus lopen mensen achter een verhaal van ( loze?) beloften.

De geschiedenis is een verhaal van opgang en ondergang van “keizerrijken”...  Kunnen we het deze keer anders doen?

De “fair play “in internationale handel is ver te zoeken. Chinezen hebben geen traditie in het naleven van rechtsregels, transparantie. Macht is hun motto. Het recht van de sterkste en hun omvang ( oppervlakte, aantal inwoners) geeft hen gevaarlijke troeven.

De wereldmachten willen hun macht behouden of uitbreiden, en er vallen hoe langer hoe meer slachtoffers.

De open samenleving in het Westen staat zwaar onder druk. Hoeveel migratie kunnen we verteren. De Brexit was een emotionele reactie op (te)veel migratie. Democratie is op de terugweg. Landen als Turkije, Hongarije,Polen worden minder democratisch. Landen als de VS, Frankrijk, Italie worden van binnenuit ondermijnd door politieke leiders met bedenkelijke verborgen agenda’s.

 

Een grote verdienste van het christendom is dat Jezus geen politieke agenda had. Hij beperkte zich tot wijze raad, een voorbeeld geven voor omgang tussen mensen. In de eeuwen die volgden zijn er gigantische katholieke machtsstructuren opgebouwd, die soms nog weinig verband hielden met de oorspronkelijke bedoeling van Jezus Christus.

Het is een constante in de wereldgeschiedenis dat religies gesticht worden door verlichte wijzen, waarbij de generaties die volgen de verleiding van het oprichten van machtsstructuren niet kunnen weerstaan. Mohammed had een staatssysteem voor ogen. Met als gevolg dat de islam van nature verstrengeld is met de staatsstructuur.

De westerse seculiere samenleving laat een grote leegte waarbij mensen op zoek gaan naar veiligheid, zekerheid, troost, steun, …

 

Still everybody wants a Happy Ending… ( Joe Jackson)

We zien veel technologische vooruitgang door kruisbestuiving van verschillende wetenschappen, en deze trend zal nog lang duren en veel vooruitgang geven.

Hoe gaan we hierbij als mens om?

Het leven op onze planeet is een evolutie naar hogere vormen van bewustzijn.

Zijn er meer mensen die vanuit bewustzijn negatieve trends kunnen ombuigen?

Zorgt de klimaatcrisis er voor dat we gedwongen worden om bewuster met onze planeet om te gaan, met de natuurlijke bronnen. Leren we beter met onze planeet en met elkaar om te gaan???

Of verdwijnen we? 

De globalisering maakt dat we het probleem meer dan ooit globaal moeten aanpakken.  

Misschien creëert de noodzaak van overleven "een sprong in ons bewustzijn"...

Misschien verknoeien we het hier en maken we een sprong naar Mars, al dan niet in een nieuwe gedaante...

Het kan spannend worden...

bottom of page