top of page

Wat na de religies?

GODSDIENSTEN verschaffen ons:

Een wereldbeeld  - Een mensbeeld - Een zelfbeeld

 

Een moraal: ethiek, morele regels, gedragscodes, bestraffing

Een psychologische handleiding:

Hoe omgaan met de behoefte aan leiding, zekerheid, structuur, hulp, steun

 

Een kapstok om op te leunen, die geloofwaardig is aangezien hij door een grote groep wordt gedragen

De ideale vader, oervader, de ideale moeder, oermoeder ( God, Maria,…)

De behoefte zich te hechten aan een beschermende figuur in tijden van hoge nood.

Hoop, geloof , verhalen, mythen, dromen

Een antwoord op de zin van het leven:  diepgang, de waarom -vragen

Rituelen Overgangsmomenten: geboorte, overgang naar volwassene, huwelijk, overlijden

Gezamenlijke maaltijd

Seizoensritmes ( winter, lente, oogst,..)

Dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse patronen

Groepsgevoel met het gevoel gedragen te worden

 

Solidariteit: hulp aan pechvogels

Een “antwoord” op het leven na de lichamelijke dood: 

Troost en Steun op momenten van eenzaamheid

God als “ geliefde”, onvoorwaardelijke liefde

Gesprekken met een begeleider/geestelijke Hoe omgaan met het lijden, de lastige aspecten van het leven

Een verklaring voor het ontstaan wereld

Een erkenning van het bestaan van religieuze ervaringen, natuurervaringen, ervaringen van het sublieme, en mogelijk een leidraad om hiermee om te gaan.

Een zeer goede gids is nodig ( en helaas zeldzaam ) om te waarschuwen voor (psychische) valkuilen.

De belofte van het bestaan van verlossing.

Een antwoord op het verlangen naar Verlichting, Nirvana.

 

In onze sterk geseculariseerde wereld hebben we een probleem met de nadelen van de godsdiensten

1. Dogma’s- paternalisme

2. Machtsstructuren met misbruik:

Zodra er zich groepsvorming voordoet rond één of enkele wijze personen, ontstaat er binnen de kortste keren een organisatie, die verder en verder uitdeint, en waarbij een deel de onweerstaanbare drang krijgt om de macht te grijpen, te overheersen, onderdrukken,… agressie met financieel, emotioneel, seksueel misbruik.

3. Schuldbegrip uit het Christendom: Schuld werkt verlammend, het leidt niet tot oplossingen.

4. Kampen ( wij zijn de besten…)

 

EXISTENTIELE VRAAGSTELLING

 

We kunnen de godsdienst /religies weggooien, afwijzen, haten.

 

De fundamentele behoeften blijven echter en vragen om antwoorden.

 

Iedereen kan zelf zoeken naar antwoorden.

Een leidraad is ook handig.

Er zijn immers vele zoekenden.

Hoe moet het nu verder?

VOORLOPIGE SUGGESTIES:

 

1. De dogma's kunnen vervangen worden door richtlijnen, adviezen, doelstellingen,..

 

2. Het zondegevoel moet eruit en vervangen worden door bewustzijn, zelfreflectie, respect,..  

 

3. De strafwet en strafuitvoering zijn nodig  als ultiem veiligheidsmechanisme.

4. Waar vinden we begeleiding bij de existentiële vragen waar we mee zitten? 

Voor mij was het een moeilijke zoektocht.

5. Solidariteit blijft een noodzaak.

6. We ontwikkelen nu een aantal nieuwe rituelen.

7. Allerlei existentiële ervaringen moeten uit de taboesfeer.  Meten is weten heeft zijn limieten.

8. Nieuwe eigentijdse verhalen van hoop kunnen gecreëerd worden.

9.  Een herwaardering van waarden.  Geld en status hebben ook hun limieten.

Is er een relatie tussen nieuwe vormen van " roofbouwkapitalisme" en het wegvallen van de moraal vanuit religies?

 

bottom of page