Voorwaarden geslaagde bemiddeling

Basisvoorwaarden:

- Partijen moeten bereid zijn om samen aan tafel te zitten, of minstens bereid zijn een gesprek met een bemiddelaar te voeren

- Vrijwilligheid

- Vertrouwelijkheid, Geheimhouding (door bemiddelaar én partijen).

- Minimaal respect voor regels en fair play

- Minimum aan persoonlijke skills:

    bv. beslissing kunnen nemen,   je mening durven zeggen

- Minimale reflectie

- In staat zijn om tot op zekere hoogte uit te zoeken wat jouw belangen        zijn,  zelf jouw zaak voorbereiden, met  de hulp van bemiddelaar.

- Minimale bereidheid om open te zijn, een kwetsbare kant durven tonen

- Bereidheid te horen wat de ander vertelt

- Minimale mentale gezondheid

Factoren die bemiddeling onmogelijk maken

 - Fysieke agressie

-  Ernstige mentale problemen

-  Hoge escalatiegraad van conflict met wens om de ander kapot te maken.

Nadelige factoren

- Verbale agressie

- Sterke dominantie

- Sterk vermijdingsgedrag 

- Sterk aanpassingsgedrag

- Destructieve reflexen

- Kortzichtig denken

- Te snel resultaat willen

- Moeilijk contact maken met je eigen gevoel

- Onrealistische verwachtingen/doelstellingen

- Verborgen agenda's

- Vechtlustige achterban

- zerosum-mentaliteit:  een beperkende mindset: ' wat ik verlies wint de ander en omgekeerd", een erg defensieve houding , zonder dat er een toegevoegde waarde kan gecreëerd worden.

Een goede regeling, bereikt na het aftasten van alle mogelijkheden,  heeft voordelen voor alle partijen zodat ' de taart' groter wordt.