Levensvisie

Waarden zoals  respect, vertrouwen, samenwerking, duurzaamheid, zorgzaamheid, positiviteit ( opbouwen in plaats van afbreken),  zullen bepalen of onze (Westerse) cultuur en/of het leven als mens op aarde zal overleven.

Onze persoonlijke kwaliteit van leven hangt af van onze inspanningen om er het beste van te maken én van de kwaliteit van ons denken. 

Blijven we in een constructieve, opbouwende manier van denken en  handelen

of laten we toe dat  emoties ons de afgrond in drijven.

 

Inzicht in onze relatie tot onszelf, onze relaties met belangrijke anderen, onze relatie tot onze cultuur, de verdere wereld zijn essentieel. 

Vanuit mijn KernTalenten ben ik een ' Strategisch Visionair' (maximaal Mentale Creativiteit + maximaal  Strategisch Inzicht). 

Strategisch Inzicht is in principe neutraal. 

Het kan leiden tot grote verwezenlijkingen op economisch gebied , bedrijven die mensen werk geven,

helaas ook tot dictators zonder mededogen of empathie, alle vormen van oorlog.

Strategisch Inzicht is ook van belang op menselijk vlak. 

In onze complexe wereld is samenwerking nog meer nodig dan vroeger.

Destructieve technieken ( Machiavelli- Heiligt het doel de middelen?) kunnen op korte termijn winst opleveren, in omgevingen waarin gevochten moet worden om beperkte mandaten zoals in de politiek.

Uiteindelijk verliest iedereen hierbij  op lange termijn. 

Optimale samenwerking ondersteunen zal meer dan nooit nodig zijn.

Bewust of onbewust (blinde vlekken) hebben we allemaal kleine kantjes,

en die horen onvermijdelijk bij het mens-zijn,  tot op zeker hoogte. 

Deze kantjes komen  sterker naar boven na ongunstige levenservaringen ,

in moeilijke leefomstandigheden,  na beschadigingen.

Ongunstige economische en demografische evoluties zorgen voor:

 - meer mensen die van de ' welvaartsboot' vallen

-  meer stress bij degenen die op de ' welvaartsboot'  kunnen  blijven

-  toenemende ongelijkheid met ongenoegen bij de groter wordende groep

  ' verliezers'.

Na de Tweede Wereldoorlog hebben onze redders (de VS) ons overspoeld met marketing (Als je Coca-cola drinkt en een mooie auto hebt, krijg je een mooi lief), die door technologie een zodanig raffinement heeft bereikt dat onze geestelijke gezondheid zwaar onder druk staat. 

Trump is helaas maar een symptoom. Wat gaan hun volgers doen na het aftreden van hun leider?

Is door technologie ondersteunde geraffineerde marketing (AI, datamining,.. ) meer toxisch dan een financiële crisis?

Mijn grootste bezorgdheid is de mentale gezondheid van mensen.

Technologie kan gebruikt worden voor het allerbeste en het allerslechtste. Destructieve technologische mechanismen in social media, nieuwszenders ( VS, Italie,... )  zorgen voor polarisering, bevestiging van het eigen gelijk, ..

Fake- news en fake-beelden  beginnen angstaanjagende proporties te krijgen. 

Hoeveel echt contact hebben wij als sociaal wezen nodig om gezond te blijven? Hoeveel technologie en " Meta" kunnen we als mens aan.

We hebben dringend nood aan technologie die het positieve ondersteunt.

Een Europese mentaliteit lijkt mij hiervoor het meest geschikt ( vrije democratie zonder Amerikaanse excessen van kapitalisme), en Europa kan een boost gebruiken.  Vlaanderen ligt in het hart van Europa, en heeft ervaring in het " dealen met Wallonië" en het culturele verschil tussen de Germaanse en Romaanse cultuur en hun waarden. Het lijkt mij geen toeval dat Jan Leyers ooit " De weg naar Mekka " maakte. 

Vlaanderen als " Sillicon Valley "voor  Personal en Business Health- Technologie.

De burn-out en stressproblemen laten oplossen door mensen, zonder structurele dynamieken aan te pakken blijft zeer duur eindeloos oplapwerk.  Met onze overheidsschulden zal het oplapwerk onbetaalbaar zijn.

China is de motor van 'the race to the bottom', enkel kwantiteit telt.

Kwaliteit is de uitzondering geworden. 

Mensen begeleiden om ondanks druk langs vele kanten,  spanningen, pijn,

gebrek aan erkenning, stress, vervreemdende structuren en organisaties,

positieve keuzes te (blijven) maken is mijn manier om

' een steentje te verleggen'.    

Be the change you want to see in the word.  (Ghandi)

20190111_110656.jpg

Lydie Aerts