Studiekeuze

Zelf heb ik  ik gans mijn leven compleet foute studieadviezen gekregen.

Sommige mensen hebben talenten waardoor ze zonder noemenswaardige problemen  in een vrij goede richting belanden, bv verpleegster, ingenieur, klassieke beroepen waar veel vraag naar is en goed betalen.

 

Anderen hebben minder uitgesproken talenten of talentencombinaties waarmee je minder gemakkelijk " op een autostrade" belandt.

 

Voor hen is het echt gepuzzel, soms zo moeilijk dat het bijna onmogelijk is om er zelf goed uit te raken.  Vooral voor hen is extra begeleiding via KernTalenten een zegen.

Ook voor anderen is een KernTalentenanalyse zijn geld meer dan waard omdat je een veel betere optimalisatie en verfijning krijgt.

Of je gemakkelijk je weg vindt is meer een kwestie van geluk hebben, dan van inzet of motivatie.

" Pechvogels" vinden moeilijker de weg. Eens ze zien wat het probleem is en goede begeleiding gevonden hebben, zijn schitterende resultaten mogelijk.  Beginnen als " pechvogel" kan soms snel heel goede  resultaten geven. Er is dus geen reden om je zorgen te maken, je hebt enkel baat bij een goede gids om de weg te vinden.

Ondanks inzet van velen loopt er ook vandaag nog veel mis in begeleiding van jongeren bij een studiekeuze.

In ons onderwijssysteem doen leerkrachten en begeleiders hun best.  

Zij dienen wel te werken binnen het budget, tijd, onderwijsnet, en andere beperkingenMan/vrouw rolmodellen blijven hardnekkig.

Is er altijd voldoende onafhankelijk advies? Onderwijsinstellingen hebben de neiging om voor te stellen wat zij zelf ter plaatse aanbieden.

Er bestaan allerlei gratis tools die je een stuk op weg helpen. Helaas zijn deze te weinig op maat zodat er nog veel in ontbreekt.

KernTalenten zijn de beste tool als basis voor een studiekeuze. Als iemand iets beters kent, ben ik benieuwd om dit te vernemen.

Een KernTalentenanalyse blijft levenslang geldig.

 

Je kan wel kiezen of je je KernTalenten ontwikkelt en in welke mate.

Door een KernTalentenanalyse weet je op maat, op een zeer accurate en betrouwbare manier welke taken jou echt liggen, wat jij graag doet.

Jammer dat de overheid geen budget voorziet om dit maatwerk te betalen. 

Het echte maatwerk zorgt er voor dat foute studiekeuzes zo veel mogelijk vermeden worden.

Een studiekeuze blijft complex.

KernTalenten geven gedeeltelijk aan welke interessegebieden je aanspreken. Wij hebben  sociale KernTalenten, verder Organisatie-KernTalenten, Creatieve KernTalenten, enz.

Als je veel Sterke  Sociale KernTalenten hebt zorg je er best voor dat je voldoende menselijke contacten hebt in je beroep.

 

KernTalenten kunnen verder aangevuld worden met interessevelden zoals economie, wetenschap,  technologie, natuur, muziek, mode, ambachten, de medische wereld, …

Al dan niet een bureaujob.

Motivatie, dromen, drijfveren, temperament, …

Hoe belangrijk is status, geld, macht, fysieke beweging…

Bij een studiekeuze dient er ook rekening gehouden te worden met allerlei gegevens /beperkingen zoals ADHD, ASS, Hoogsensitiviteit(HSP), hoogbegaafdheid, perfectionisme, onvoldoende zelfvertrouwen, angststoornissen,  dyslexie,..

Voelt een student zich gezien, erkend, ondersteund,….?

Zelfvertrouwen is gerelateerd  aan succeservaringen.  Studentenjobs kiezen vanuit KernTalenten is een goede strategie om succeservaringen en zelfvertrouwen op te bouwen. 

 

Staat de studiemethode op punt?  Vooral hoogbegaafden durven wel eens slagen zonder een studiemethode te hebben tot….  de leerstof ineens teveel wordt.  Er zijn studiemethodebegeleiders die je op de goede weg kunnen zetten. 

Er is het I.Q. ( rationeel IQ) dat uiteraard een rol speelt. Een groter werkgeheugen,  snelheid van werken, verbale vermogens, logisch/mathematisch denken, wordt in het bedrijfsleven natuurlijk erg gewaardeerd.

Intelligentieonderzoek is meer dan het rationele IQ.

Ook mensen met een hoog IQ kunnen grote ' blinde vlekken' hebben in allerlei vormen, en daardoor toch niet presteren zoals je volgens  IQ zou verwachten.

Psycholoog Howard Gardner spreekt over meervoudige intelligentie

·         Verbaal/linguistische intelligentie ( taalslim)

·         Logisch/mathematische intelligentie ( rekenslim)

·         Visueel/ruimtelijke intelligentie ( beeldslim)

·         Muzikaal/ritmische intelligentie ( muziekslim)

·         Lichamelijke /kinesthetische intelligentie ( beweegslim)

·         Interpersoonlijke intelligentie ( samenslim)

·         Intrapersoonlijke intelligentie( zelfslim)

·         Natuurgerichte intelligentie ( natuurslim)

·         Existentiële intelligentie ( bestaanslim)

·         Morele intelligentie ( moreelslim)

Belangrijkste oorzaken van foute studie-adviezen:

- ontbreken van tijd om op maat te werken

- minder-optimale methodiek

- minder goede begeleider

- Oordelen

- adviezen die werkten in het verleden

- genderbevestigende adviezen

- (hoge)scholen die adviseren wat ze zelf aanbieden

- te groot geloof in modeltrajecten

- one size fit's all- denken

 

KernTalenten tonen aan dat ons traditioneel IQ- denken minder optimaal is.

Afhankelijk van KernTalenten zullen we een taak wel of niet kunnen/willen uitvoeren met succes.

Een Sterk KernTalent hebben betekent dat je leercurve voor dat KernTalent veel sneller zal gaan.

Het ontbreken van kennis over KernTalenten maakt dat je al snel een aantal foute conclusies trekt, zonder het zelf te beseffen.

Een IQ van 110 betekent niet dat je alle taken even goed kunt.  Sommige taken zal je goed kunnen, andere niet. 

Zelf heb ik geen technisch talent zodat ik mij op basis daarvan erg dom kan voelen. 

Gelukkig weet ik nu dat ik 12 Sterke KernTalenten heb die veel compenseren, en waarvoor ik wel bovengemiddelde resultaten kan halen, zelfs met veel plezier. Ik weet nu welke taken " voor anderen " zijn, zodat ik die taken aan anderen kan delegeren, kan samenwerken met anderen die dat met veel plezier doen.

Voor adolescenten is het moeilijker om dit juist in te schatten. Onvoldoende zelfkennis en/of onvoldoende zelfvertrouwen kan er voor zorgen dat men teveel kijkt naar wat er niet gaat. 

Uit onderzoeken blijkt steeds opnieuw  overduidelijk dat het veel beter is om te focussen op waar je ( kern) talenten liggen en liefst ook goesting voor hebt.

 

Neurowetenschappen leren ons dat onze prefrontale cortex pas rijp is rond 23-25 jaar. Ons rationeel brein moet rijpen.  ‘Verstand komt met de jaren’ is een volkswijsheid. 

Praktisch betekent dit dat pubers en adolescenten nog veel ‘domme dingen ‘doen, en dat begeleiding door volwassenen voor hen wenselijk is.  Liefst op een niet-betuttelende manier, met respect voor de unieke persoonlijkheid,  eigenheid, wensen, mogelijkheden en mening van de student.

 

Bij een KernTalentenAnalyse van een student zijn ouders welkom om de resultaten te vernemen en mee te luisteren naar de opties.  

Bij een studiekeuze-advies zal de analist adviseren, veel opties aanbieden, met voor- en nadelen van elke valabele optie.  

Je kan leren via de klassieke wegen.  Deze weg ligt sommigen minder.

Sommigen zijn meer gebaat met avondonderwijs, examencommissie, leren ' on the job'... Zonder KennisKernTalenten zijn "kleine pakketjes "studeren meer verteerbaar.

Oordelen, ook goed bedoeld, onder welke vorm dan ook, kunnen erg beperkend zijn, en verhinderen dat iemand zijn persoonlijke weg vindt:

- alle aannames die leiden tot ons beruchte 'waterval' systeem: theoretische kennis is beter dan praktische vaardigheden,  een propere job binnen is beter dan buiten werken,..

- techniek is voor mannen

- als je maar genoeg geld verdient zal je  gelukkig zijn

- vrouwen zijn minder geschikt als leider, in IT, ...

- elke vrouw is geschikt voor een zorgberoep

- een diploma is de enige weg naar succes

Ouders hebben de neiging te adviseren vanuit " winnende strategieën uit het verleden". Onze tijden veranderen zo snel dat deze winnende strategieën niet noodzakelijk geldig blijven. 

Een loopbaan voor het leven is meer en meer iets " uit het verleden".

Er zijn veel trajecten die voor een grote groep tot succes leiden.

Het is een kapitale fout om te denken dat die waardevolle trajecten  voor iedereen werken. 

De miserie ontstaat als we iedereen in die modeltrajecten willen wringen,  dikwijls met de beste bedoelingen.

Het moeilijke is om in te schatten of de modeltrajecten voor jou geschikt zijn. Voor sommigen is dit duidelijk wel, of niet.  Bij twijfel of een slecht gevoel kan

 een KernTalentenanalyse helder inzicht brengen.

Zolang je past in de voor de hand liggende ideale weg is die weg volgen meestal een goede strategie.

Als het schoentje jou niet past, trek het dan niet aan!

We leven in een wereld waarin er minder modeltrajecten zijn dan vroeger, en er meer trajecten op maat ontwikkeld moeten worden.  De loopbaan voor het leven, uit het verleden, met alle zekerheden eraan verbonden, verdwijnt meer en meer.

Een traject op maat, zonder de grote snelwegen te volgen, kan bij aanvang onwennig aanvoelen.  Het vraagt meer inspanningen bij aanvang. Het kan tot grote voldoening in het leven leiden, met zelfs meer voldoening dan de gekende paden.

Het doel is dat de student zelf leert om de juiste redenering te volgen, zodat een optimale keuze gemaakt wordt, nu én later.

 

Conny Vandendriessche: ( mede-oprichter Uitzendbedrijf Accent )

'Ik heb wel zelf gekozen. Toerisme, omdat ik goed was met mensen. En omdat ik thuis de boodschap kreeg dat ik niet te hoog moest mikken. We hadden een familiezaak, die groene planten naar Frankrijk exporteerde. Maar voor mijn vader was het duidelijk dat ik de zaak niet kon overnemen. Dat was iets voor mijn broers. (lachje) Ik moest maar een rijke vent zoeken. 'Dan moet je niet gaan werken.' Of een pralinewinkel beginnen, dat kon ook.

Françoise Chombar:  CEO Melexis- beursgenoteerd bedrijf in computerchips

'Zo ver ging het bij mij niet. Maar ik werd ook niet echt gestimuleerd. Ik maakte thuis in mijn vrije tijd heel veel tekeningen en maquettes. Van huizen, hele dorpen zelfs. Ik metste ook graag. Ik heb heel veel muurtjes gemetst achter in de tuin. Een muurtje maken, weer afbreken, opnieuw metsen. Als ik er achteraf over nadenk is het raar dat mijn ouders nooit aan architectuur hebben gedacht voor mij. Mijn broer was altijd bezig met dieren en die is wel veearts geworden.

 

 'Niet per se mannen. Wel een mentor, en bij mij was dat Roland Duchatelet. Hij heeft me het vak geleerd. In die tijd in Duitsland gingen we geregeld op café, er waren nog geen kinderen. Het was Roland die op een avond zei: 'Als we het nu eens zelf doen. Rudi, jij kan designen. Françoise, jij kan organiseren en de productie doen. En ik zal verkopen en voor het geld zorgen.' Ik dacht dat hij te veel gedronken had. Maar zo zijn we in 1989 met een eigen bedrijfje begonnen. Ik was 27.'

Chombar: 'Door de globalisering en de toenemende complexiteit van de wereld zal er wel wat veranderen. Als je vandaag macht of autoriteit niet deelt, kom je vanzelf in de problemen. Dan duikt er wel een bedrijf op waar meer in team wordt gewerkt en waar talent beter wordt gebruikt om je voorbij te steken. ... Alleen omdat macht meer zal moeten worden gedeeld, zal je automatisch meer vrouwen in machtige posities krijgen.'

Chombar: 'Er zijn meer rolmodellen nodig. Die zijn belangrijk om meisjes aan te zetten tot ondernemen.'

Vandendriessche: 'En zelfvertrouwen. Meisjes moeten aangeleerd krijgen dat ze meer mogen geloven in eigen kunnen. Dat is echt een probleem, al op de leeftijd van acht, negen jaar.'

Chombar: 'Kinderen moeten zwijgen op school, daarmee heeft het ook te maken. Gelukkig ontstaan er barsten in dat model. En ja, jongens moeten ook zwijgen. Maar onderzoek toont aan dat leraars onbewust toch een onderscheid maken tussen jongens en meisjes. Zowel vrouwelijke als mannelijke leraars, trouwens. Als meisjes niet volgzaam zijn, worden ze strenger bekeken. Rebels gedrag wordt gemakkelijker aanvaard van jongens.'