Studiekeuze

Zelf heb ik gans mijn leven foute studieadviezen gekregen.

Ondanks inzet van velen loopt er ook vandaag nog veel mis in begeleiding van jongeren bij een studiekeuze.

In ons onderwijssysteem doen leerkrachten en begeleiders hun best.  

Zij dienen wel te werken binnen het budget, tijd, onderwijsnet, en andere beperkingenMan/vrouw rolmodellen blijven hardnekkig.

Is er altijd voldoende onafhankelijk advies? Onderwijsinstellingen hebben de neiging om voor te stellen wat zij zelf ter plaatse aanbieden.

KernTalenten zijn de beste tool als basis voor een studiekeuze. Als iemand iets beters kent, ben ik benieuwd om dit te vernemen.

Een KernTalentenanalyse blijft levenslang geldig.

Je kan wel kiezen of je je KernTalenten ontwikkelt en in welke mate.

Door een KernTalentenanalyse weet je op maat, op een zeer accurate en betrouwbare manier welke taken jou echt liggen, wat jij graag doet.

Een studiekeuze blijft complex.

KernTalenten geven gedeeltelijk aan welke interessegebieden je aanspreken. Wij hebben 6 sociale KernTalenten, verder Organisatie-KernTalenten, Creatieve KernTalenten, enz.

Als je veel Sterke  Sociale KernTalenten hebt zorg je er best voor dat je voldoende menselijke contacten hebt in je beroep.

 

KernTalenten kunnen verder aangevuld worden met interessevelden zoals economie, wetenschap,  technologie, natuur, muziek, mode, ambachten, de medische wereld, …

Al dan niet een bureaujob.

Motivatie, dromen, drijfveren, temperament, …

Hoe belangrijk is status, geld, macht, fysieke beweging…

Bij een studiekeuze dient er ook rekening gehouden te worden met allerlei beperkingen/gegevens zoals ADHD, ASS, Hoogsensitiviteit(HSP), hoogbegaafdheid, perfectionisme, onvoldoende zelfvertrouwen, angststoornissen,  dyslexie,..

Voelt een student zich gezien, erkend, ondersteund,….?

Zelfvertrouwen is gerelateerd  aan succeservaringen.  Studentenjobs kiezen vanuit KernTalenten is een goede strategie om succeservaringen en zelfvertrouwen op te bouwen. 

 

Staat de studiemethode op punt?  Vooral hoogbegaafden durven wel eens slagen zonder een studiemethode te hebben tot….  de leerstof ineens teveel wordt.  Er zijn studiemethodebegeleiders die je op de goede weg kunnen zetten. 

Er is het I.Q. ( rationeel IQ) dat uiteraard een rol speelt. Daarnaast bestaat er ook meervoudige intelligentie volgens psycholoog Howard Gardner

·         Verbaal/linguistische intelligentie ( taalslim)

·         Logisch/mathematische intelligentie ( rekenslim)

·         Visueel/ruimtelijke intelligentie ( beeldslim)

·         Muzikaal/ritmische intelligentie ( muziekslim)

·         Lichamelijke /kinesthetische intelligentie ( beweegslim)

·         Interpersoonlijke intelligentie ( samenslim)

·         Intrapersoonlijke intelligentie( zelfslim)

·         Natuurgerichte intelligentie ( natuurslim)

·         Existentiële intelligentie ( bestaanslim)

·         Morele intelligentie ( moreelslim)

KernTalenten tonen aan dat ons IQ niet lineair is, geen rechte lijn maar eerder een heuvelachtig parcours. Afhankelijk van KernTalenten zullen we een taak wel of niet kunnen uitvoeren met succes. Dit kan tot foute conclusies leiden.

Een IQ van 110 betekent niet dat je alle taken even goed kunt.  Sommige taken zal je goed kunnen, andere niet.  Zelf heb ik geen technisch talent zodat ik mij op basis daarvan erg dom kan voelen.  Gelukkig weet ik dat ik 12 Sterke KernTalenten heb die veel compenseren. Voor adolescenten is het moeilijker om dit juist in te schatten. Onvoldoende zelfkennis en/of onvoldoende zelfvertrouwen kan er voor zorgen dat men teveel kijkt naar wat er niet gaat. 

Uit onderzoeken blijkt overduidelijk dat het veel beter is om te focussen op wat je wel goed kan, en liefst ook goesting voor hebt.

 

Neurowetenschappen leren ons dat onze prefrontale cortex pas rijp is rond 23-25 jaar. Ons rationeel brein moet rijpen.  ‘Verstand komt met de jaren’ is een volkswijsheid. 

Praktisch betekent dit dat pubers en adolescenten nog veel ‘domme dingen ‘doen, en dat begeleiding voor hen wenselijk is.  Liefst op een niet-betuttelende manier, met respect voor de unieke persoonlijkheid,  eigenheid, wensen, mogelijkheden en mening van de student.

 

Bij een KernTalentenAnalyse van een student zijn ouders welkom om de resultaten te vernemen en mee te luisteren naar de opties.  

Bij een studiekeuze-advies zal de analist adviseren, veel opties aanbieden, met voor- en nadelen van elke valabele optie.  

Je kan leren via de klassieke wegen.  Deze weg ligt sommigen minder.

Sommigen zijn meer gebaat met avondonderwijs, examencommissie, leren ' on the job'...

Oordelen, ook goed bedoeld, onder welke vorm dan ook, kunnen erg beperkend zijn, en verhinderen dat iemand zijn persoonlijke weg vindt:

- alle aannames die leiden tot ons beruchte 'waterval' systeem: theoretische kennis is beter dan praktische vaardigheden,  een propere job binnen is beter dan buiten werken,..

- techniek is voor mannen

- als je maar genoeg geld verdient zal je  gelukkig zijn

- vrouwen zijn minder geschikt als leider, in IT, 

- elke vrouw is geschikt voor een zorgberoep

- een diploma is de enige weg naar succes

Er zijn veel trajecten die voor een grote groep tot succes leiden.

Het is een kapitale fout om te denken dat die waardevolle trajecten  voor iedereen werken.  De miserie ontstaat als we iedereen in die modeltrajecten willen wringen,  dikwijls met de beste bedoelingen.

Het moeilijke is om in te schatten of de modeltrajecten voor jou geschikt zijn. Voor sommigen is dit duidelijk wel, of niet.  Bij twijfel of een slecht gevoel kan

 een KernTalentenanalyse helder inzicht brengen.

Zolang je past in de voor de hand liggende ideale weg is die weg volgen meestal een goede strategie.

Als het schoentje jou niet past, trek het dan niet aan!

We leven in een wereld waarin er minder modeltrajecten zijn dan vroeger, en er meer trajecten op maat ontwikkeld moeten worden.  De loopbaan voor het leven, uit het verleden, met alle zekerheden eraan verbonden, verdwijnt meer en meer.

Een traject op maat, zonder de grote snelwegen te volgen, kan bij aanvang onwennig aanvoelen.  Het vraagt meer inspanningen bij aanvang. Het kan tot grote voldoening in het leven leiden, met zelfs meer voldoening dan de gekende paden.

Het doel is dat de student zelf leert om de juiste redenering te volgen, zodat een optimale keuze gemaakt wordt, nu én later.

Contact

lydie.aerts@proximus.be   03/314.39.44   0476/666 869

© 2019 by Lydie Aerts