top of page

 Schema oplossingen  

©  Lydie Aerts
 

 

Bemiddeling

Investeren in

 

€€€

Gesprekken

Voorbereiding ( met hulp)

Reflectie

Relatiegericht

(Belangrijk in families, 

als ouder van kinderen

als handhaven van zakelijke relatie goed is voor business.

Resultaatgericht

Voorwaarden:

Alle partijen willen aan tafel zitten, of met bemiddelaar praten.

Bereidheid horen verhaal van ander.

Geen agressie/scheldpartijen.

Minimum aan fair-play

Minimum aan persoonlijke skills.

 

Onderhandelen

Investeren in

€€

Gesprekken

Voorbereiding

Reflectie

 

Vooral gericht op resultaat.

Voldoende als relatie in 

toekomst geen belang heeft.

Anders slechte relaties, 

spanningen, conflicten, 

wantrouwen

Voorwaarden:

Er is nog een mimimum aan

communicatie mogelijk.

 

Begeleiding

Investeren in

€€€

Gesprekken

Voorbereiding

Reflectie

Inzicht in welke weg te bewandelen. 

Inzicht  en zelfinzicht.

Strategische ondersteuning. 

Een luisterend oor.

Beter inzicht door frisse blik van ' derde ' professional.

Voorwaarden:

Bereidheid tot reflectie,

stappen zetten om tot verandering te komen.

Loskomen van ongewenste patronen.

Zelf oplossen

 

Investeren in

 

Weinig tijd als eenvoudig probleem.

Zeer veel als complex probleem en goed resultaat gewenst wordt.

Resultaat erg afhankelijk van persoonlijke skills.

Derde kan patstelling helpen doorbreken.

Voorwaarden:

Vereist veel vaardigheden en inzicht . 

Er is gemis van een 'derde' professional die met een frisse blik kijkt wat er speelt.

 

 

Rechtspraak

Arbitrage

 

Investeren in

 

€€€€€€€

Opdracht geven aan advocaat.

Dossier samenstellen en opvolgen.

Als zaak duidelijk is,

is resultaat vrij 

voorspelbaar.

Anders moet men aanvaarden dat een ander beslist.

bottom of page