top of page

Mensbeeld- Innerlijke overtuigingen

Hoe kijken we naar onszelf en anderen?

Welke innerlijke overtuigingen, zekerheiden hebben we?

Je krijgt hiervan een idee door het antwoord op volgende vragen:

Is de mens van nature goed of kwaad?

Is de mens een wolf voor de andere?

Rekenen we op onszelf en onze naasten?

Rekenen we op de overheid ( communisme, socialisme,..)

Verwachten we dat de ander (en) het voor ons gaat doen?

Geloven we in “ de liefde”, de partner die al onze problemen gaat oplossen.

Gaat alles vanzelf, of worden inspanningen beloond?

Welke gedragsregels moeten we respecteren?

Wat zijn mijn waarden?

Leggen we ons neer bij ons lot? ( Middeleeuwse standenmaatschappij, kastensysteem India, Inch Allah)

Zullen we” beloond “worden na dit leven?

Leggen we ons lot in handen van een God, de ratio ( verstand), de Wetenschap, de astrologie, de kaarten, de lotto, de beurs, goeroes, de mode, de hypes, …?

Hoe overleven we in deze wereld ( Coping)?

Hoe verdienen we onze kost?

Heiligt het doel de ( welke) middelen?

Wie ben ik?

Is een man gelijkwaardig aan een vrouw?

Wie zijn rolmodellen?

Hebben we een vrije wil?  Wat is "maakbaar"?

Wat geeft ons hoop?

Hoe gaan we om met de ander, onze ouders, onze kinderen, onze partner, buren, vreemdelingen?

Er zijn veel ideologieën ( communisme, socialisme, liberalisme, fundamentalisme, atheïsten, ..) waarin men “ gelooft”, en waarbij mensen zich in “ kampen” verenigen.

bottom of page