Een veilige omgeving creëren impliceert transparantie omtrent de kosten van dienstverlening.

 

Kosten

KERNTALENTEN

De basis: Een KernTalentenontdekking  bestaat uit 

1. invullen online vragenlijst over speelgoed ( 20 min)

2. Check van leukertjes ( vragen over speelgoed): 1,5 u

3. Bespreking componenten KernTalenten             1 u

4. Hoofdzakelijk computergestuurd verslag (ong.15 blz.)

Prijs tot 31.03.2020:  € 300, incl.  BTW 

Premium: Ontdekking aangevuld met diepte-interview en mondelinge personalisatie:

prijs tot 33.03.2020: € 400, incl. BTW

Bemiddeling:

Familiale Bemiddeling is vrij van BTW.

Er wordt gewerkt met een uurloon dat afhankelijk is van de complexiteit , het inkomen, het belang van de zaak.  Het uurloon wordt bepaald na een inleidend gesprek. 

Het 'sociaal tarief 'voor minvermogenden begint vanaf € 60.  Een doorsnee dossier van familiale bemiddeling wordt behandeld aan een uurloon van € 100 (voor partijen samen). 

Individuele gesprekken zijn goedkoper dan bemiddelingsgesprekken, die intensiever zijn.

LUXE: Volledige kerntalentenanalyse en een uitgebreid verslag van ongeveer 25-30 blz. ( levenslang bruikbaar)

1. Basis aangevuld met:

2. Bespreking levensloop:   studies, hobby's, carrière, omstandigheden, moeilijkheden

3. Uitgebreid gepersonaliseerd verslag met impact van alle KernTalenten op jouw levenskeuzes.

4. bespreking vragen na gepersonaliseerd verslag

Prijs tot 31.03.2020 voor kinderen en studenten ( max 25j)

  € 475, incl. BTW

Prijs tot 31.03.2020voor volwassenen € 650, incl. BTW ( 21%)

Een volledige Analyse is aan te raden omdat deze de theorie over jouw 23 persoonlijke KernTalenten omzet in de praktijk, en zo veel extra inzichten oplevert, die een grote  meerwaarde uitmaken. 

Sociaal -Vrijwilligers Project

Jaarlijks geef ik een beperkt aantal mensen de kans om aan een sociaal tarief een KernTalentenOntdekking te krijgen.

Voorwaarden:

- Je stuurt mij een e-mail ( met naam, adres, telefoonnummer) waarin je jouw motivatie opgeeft en aantoont dat jij verantwoordelijkheid wil opnemen voor jouw leven en je dit via KernTalenten wil leren ontdekken en uitvoeren.

- Je omschrijft kort dat je financiële situatie het lastig maakt om de kosten te betalen

- de minimumbijdrage is € 50 en dient om de administratiekosten en kosten van het computergestuurd verslag te betalen.  Je betaalt dus enkel de kosten, en ik investeer mijn tijd gratis.

Je krijgt van mij een antwoord of je al dan niet geselecteerd bent voor

dit project.  Jouw motivatie is voor mij een zeer belangrijk criterium  om te beslissen jou te selecteren.

Tip: Lees op deze website de rubrieken over KernTalenten, Studiekeuze en Loopbaanbegeleiding. 

Lees de website van www.coretalents.eu.

 

Een kennismakingsgesprek tot maximaal een uur ,voor bemiddeling of begeleiding kost € 50, excl. BTW.

Toepassing van Loopbaancheques is mogelijk.  

Zie volgende pagina.

Contact

lydie.aerts@proximus.be   03/314.39.44   0476/666 869

© 2019 by Lydie Aerts