Kosten

KERNTALENTEN

De basis: Een KernTalentenontdekking  bestaat uit 

1. invullen online vragenlijst over speelgoed ( 20 min)

2. Gesprek over speelgoed ( 4-12 jaar ): 1,5 u

3. Bespreking componenten KernTalenten             1 u

4. Hoofdzakelijk computergestuurd verslag (ong.15 blz.)      € 300, inclusief BTW

Dit pakket bevat de essentie en is levenslang bruikbaar.

Het vraagt persoonlijke  inspanningen en  vaardigheden

om deze gegevens optimaal te leren gebruiken.

Premium:  

5. Ontdekking aangevuld met diepte-interview 

( studies, carrière, hobby's )

6. mondelinge personalisatie:  1,5 uur extra:                             € 400, incl. BTW

Deze Premium formule is aan te raden ,

zodat je veel vlotter aan de slag kan met de aangereikte gegevens.

Hiermee wordt alles veel levendiger,

je ontdekt meer toepassingen en mogelijkheden,

zodat je snel  zoveel mogelijk uit het verslag leert halen.

KernTalentenanalyse  met loopbaanadvies 

voor volwassenen ( zonder privé-elementen)

KernTalentenontdekking

Diepte-interview levensloop: studies, hobby, carrière

Tweede sessie ( 1,5 uur) met mondeling gepersonaliseerd advies

7. Extra's bovenop het computergestuurd verslag:

- energiegevers, energievreters, stresselementen

- gepersonaliseerde burn-out en bore-out adviezen

- in welke omgeving functioneer je best

- wat typeert jou vanuit KernTalenten, jouw inzetbaarheid 

- bijscholingsadvies                                                                         €600, incl. BTW 

                                                                                                                 korting mogelijk als particulier

Studiekeuzepakket ( tot 25 jaar )

Volledige KernTalentenanalyse​

- energiegevers, energievreters, stresselementen

- gepersonaliseerde burn-out en bore-out adviezen

- in welke omgeving functioneer je best

- wat typeert jou vanuit KernTalenten, jouw inzetbaarheid

- gepersonaliseerd verslag

8.      1,5 uur gepersonaliseerd studie-advies                                                     €475, incl. BTW 

Hoeveel kost een verloren jaar in het hoger onderwijs in euro's?

Er is ook " inkomensderving", minder snel iets verdienen.

Ook al kan je leren van en tijdens  een  foute studiekeuze,

meestal blijft er wel een gevoel van  " gefaald te hebben"

 in het hoofd rondspoken zodat het zelfvertrouwen minder wordt

en het gevoel " gefaald te hebben " nog veel jaren kan meegesleurd worden. 

LUXE: Pakket voor volwassenen

met uitgebreid gepersonaliseerd verslag ongeveer 25-30 blz. ( levenslang bruikbaar)

KernTalentenontdekking

Diepte-interview levensloop: studies, hobby, carrière, relaties

Tweede sessie ( 1,5 uur) met mondeling gepersonaliseerd advies

Extra's in het schriftelijke verslag bovenop het computergestuurd verslag:

- energiegevers, energievreters, stresselementen

- gepersonaliseerde burn-out en bore-out adviezen

- in welke omgeving, sector functioneer je best

- wat typeert jou vanuit KernTalenten   

- bijscholingsadvies    

9.  schriftelijke personalisatie: 

veel  persoonlijke concrete voorbeelden om alles optimaal te leren gebruiken

hoe beïnvloeden KernTalenten elkaar

KernTalenten die elkaar versterken of  elkaar tegenwerken

Hoe gebruik je jouw sterkste KernTalenten het meest optimaal

welke uitdagingen vanuit jouw constellatie

Tijdens de schriftelijke uitwerking ontdek ik meer mogelijkheden

dan in een korter mondeling gesprek.

Als je alles op papier hebt kan je het later herlezen

en meer mogelijkheden gebruiken

                                                                                                                             € 700, inclusief BTW

Coachingpakket: optimalisatie implementeren advies

2 x 1,5 uur coaching

Een advies in je leven integreren botst op 

allerlei uitdagingen.

Coaching helpt om zaken stap voor stap uit te werken.

Met twee zie je meer waarin je vastloopt.

Kort na een analyse of in een latere fase.

                                                                                                            € 250, incl BTW

                                                                                                            Enkel als extra na een ander uitgebreid

                                                                                                             pakket

 Coachingpakket Optimaal omgaan met Hoogsensitiviteit

2 x 1,5 u  persoonlijke begeleiding in hoogsensitiviteit

- in privé-leven

- op werkvloer

                                                                                                                       

                                                                                                            € 250, incl. BTW

                                                                                                            Enkel als extra na een ander  uitgebreid                                                                                                              pakket ( ontdekking is onvoldoende)

 

 Beleggingscoaching

Wie ben jij als belegger?

Welk risicoprofiel?

Welke talenten kan jij efficiënt inzetten als belegger?

Wil je actief beleggen in aandelen? Welke methode?

Hoe beleg je veilig ( vastgoed, obligaties, aandelen, edelmetalen,... )

met een degelijk rendement, zonder veel tijd te investeren?

Wil je wel zelf veel tijd inzetten? 

Hoe zet je deze tijd efficiënt in.

Hoe leer jij snel een goede belegger worden, zonder veel tijd

of misschien wordt je wel een topbelegger,

wat impliceert dat je meer tijd inzet voor onderzoek en opvolging.

Mondeling gesprek 2 uur,  schriftelijk  beleggingsprofiel                                      € 300, incl. BTW

                                                                                                                             Enkel als extra bovenop

                                                                                                                             basispakket

Sommige mensen voelen zich goed als een bank hun vermogen beheert.

Banken faciliteren ook klanten met een wens naar grote autonomie.

Er zijn financiële planners. 

Er zijn beleggingsbladen, beleggingsboeken, websites,

er worden overal tips rondgestrooid...

De bedoeling van dit model is dat jij zelf gedisciplineerd, 

leert op een efficiënte manier te beleggen

op een onafhankelijke manier

met als belangrijkste doelstellingen:

- zo weinig mogelijk leergeld betalen

- kosten inperken

- eigen autonomie

- een goed rendement, misschien zelfs een toprendement.

Het is niet de bedoeling  concrete beleggingstips te krijgen.

Wel te leren hoe jij zelf verstandig  met beleggingstips leert omgaan.

Als beleggingscoach ben ik onafhankelijk van financiële instellingen.

Onafhankelijkheid is  zeer schaars  in de financiële wereld.

      

Bemiddeling:

Familiale Bemiddeling is vrij van BTW.

Er wordt gewerkt met een uurloon dat afhankelijk is van de complexiteit , het inkomen, het belang van de zaak.  Het uurloon wordt bepaald na een inleidend gesprek. 

Het 'sociaal tarief 'voor minvermogenden begint vanaf € 60.  Een doorsnee dossier van familiale bemiddeling wordt behandeld aan een uurloon van € 100 (voor partijen samen). 

Individuele gesprekken zijn goedkoper dan bemiddelingsgesprekken, die intensiever zijn.

Loopbaancheque_label.jpg

Een kennismakingsgesprek tot maximaal een uur ,voor bemiddeling of begeleiding kost € 50, excl. BTW.

Toepassing van Loopbaancheques is mogelijk.  

Zie volgende pagina.

Sociaal -Vrijwilligers Project

Jaarlijks geef ik een beperkt aantal mensen de kans om aan een sociaal tarief een KernTalentenOntdekking te krijgen.

Voorwaarden:

- Je stuurt mij een e-mail ( met naam, adres, telefoonnummer) waarin je jouw motivatie opgeeft en aantoont dat jij verantwoordelijkheid wil opnemen voor jouw leven en je dit via KernTalenten wil leren ontdekken en uitvoeren.

- Je omschrijft kort dat je financiële situatie het lastig maakt om de kosten te betalen

- de minimumbijdrage is € 50 en dient om de administratiekosten en kosten van het computergestuurd verslag te betalen.  Je betaalt dus enkel de kosten, en ik investeer mijn tijd gratis.

Je krijgt van mij een antwoord of je al dan niet geselecteerd bent voor

dit project.  Jouw motivatie is voor mij een zeer belangrijk criterium  om te beslissen jou te selecteren.

Tip: Lees op deze website de rubrieken over KernTalenten, Studiekeuze en Loopbaanbegeleiding. 

Een veilige omgeving creëren impliceert transparantie omtrent de kosten van dienstverlening.

Misschien zijn er mensen die de kosten voor jou willen betalen, zoals een werkgever, familie,... 

De overheid ondersteunt loopbaancoaching  via loopbaancheques.

Als ondernemer is er fiscale aftrek.

Loopbaancheque_label.jpg