Een veilige omgeving creëren impliceert transparantie omtrent de kosten van dienstverlening.

 

Kosten

KERNTALENTEN

De basis: Een KernTalentenontdekking  bestaat uit 

1. invullen online vragenlijst over speelgoed ( 20 min)

2. Check van leukertjes ( vragen over speelgoed): 1,5 u

3. Bespreking componenten KernTalenten             1 u

4. Hoofdzakelijk computergestuurd verslag (ong.15 blz.)

Prijs tot 31.12.2020:  € 300, incl.  BTW 

Premium: Ontdekking aangevuld met diepte-interview en mondelinge personalisatie:  1,5 uur

prijs tot 31.12.2020: € 400, incl. BTW

Deze Premium formule is aan te raden , zodat je veel vlotter aan de slag kan met de aangereikte gegevens. Hiermee wordt alles veel levendiger, je ontdekt meer toepassingen en mogelijkheden.

Bemiddeling:

Familiale Bemiddeling is vrij van BTW.

Er wordt gewerkt met een uurloon dat afhankelijk is van de complexiteit , het inkomen, het belang van de zaak.  Het uurloon wordt bepaald na een inleidend gesprek. 

Het 'sociaal tarief 'voor minvermogenden begint vanaf € 60.  Een doorsnee dossier van familiale bemiddeling wordt behandeld aan een uurloon van € 100 (voor partijen samen). 

Individuele gesprekken zijn goedkoper dan bemiddelingsgesprekken, die intensiever zijn.

LUXE: Volledige kerntalentenanalyse en een uitgebreid gepersonaliseerd verslag van ongeveer 25-30 blz. ( levenslang bruikbaar)

1. Basis aangevuld met:

2. Bespreking levensloop:   studies, hobby's, carrière, omstandigheden, moeilijkheden

3. Uitgebreid gepersonaliseerd verslag met impact van alle KernTalenten op jouw levenskeuzes:  energiegevers,energievreters, burn-out en bore-out, stresselementen, peter principe, wat typeert jouw vanuit KernTalenten, in welke omgeving functioneer je best

4. bespreking vragen na gepersonaliseerd verslag

Prijs tot 31.12.2020 voor kinderen ( vanaf 14 jaar en studenten ( max 25j)   € 475, incl. BTW

Prijs tot 31.12.2020 voor volwassenen € 650, incl. BTW ( 21%)

Een kennismakingsgesprek tot maximaal een uur ,voor bemiddeling of begeleiding kost € 50, excl. BTW.

Toepassing van Loopbaancheques is mogelijk.  

Zie volgende pagina.

Een volledige Analyse is aan te raden omdat deze de theorie over jouw 23 persoonlijke KernTalenten omzet in de praktijk, en zo veel extra inzichten oplevert, die een grote  meerwaarde uitmaken. 

KernTalentenanalyse met loopbaanadvies voor volwassenen ( zonder privé-elementen)

KernTalentenontdekking:

+ bespreking levensloop: studies, hobby, carrière

+ computergestuurd verslag

+ tweede sessie met  beantwoorden vragen, mogelijkheden

+ extra's loopbaan in verslag: energiegevers,energievreters, burn-out en bore-out, stresselementen, peter principe, wat typeert jouw vanuit KernTalenten, in welke omgeving functioneer je best

voor particulieren: € 450

voor werknemers betaald door werkgever €  500

Misschien zijn er mensen die de kosten voor jou willen betalen, zoals een werkgever, familie,... 

Sociaal -Vrijwilligers Project

Jaarlijks geef ik een beperkt aantal mensen de kans om aan een sociaal tarief een KernTalentenOntdekking te krijgen.

Voorwaarden:

- Je stuurt mij een e-mail ( met naam, adres, telefoonnummer) waarin je jouw motivatie opgeeft en aantoont dat jij verantwoordelijkheid wil opnemen voor jouw leven en je dit via KernTalenten wil leren ontdekken en uitvoeren.

- Je omschrijft kort dat je financiële situatie het lastig maakt om de kosten te betalen

- de minimumbijdrage is € 50 en dient om de administratiekosten en kosten van het computergestuurd verslag te betalen.  Je betaalt dus enkel de kosten, en ik investeer mijn tijd gratis.

Je krijgt van mij een antwoord of je al dan niet geselecteerd bent voor

dit project.  Jouw motivatie is voor mij een zeer belangrijk criterium  om te beslissen jou te selecteren.

Tip: Lees op deze website de rubrieken over KernTalenten, Studiekeuze en Loopbaanbegeleiding. 

 

Loopbaancheque_label.jpg