top of page

Talenten voor beleggers

Hoeveel leergeld wil je betalen bij het beleggen?

   Hoe word je een succesvolle belegger? 

 

Omgaan met risico is één van de basisingrediënten bij beleggen,

en vooral bij aandelenbeleggingen.

Wat weinig geweten is, is dat ons persoonlijk  risicoprofiel vast staat.

Ons persoonlijk natuurlijk uniek risicoprofiel kunnen we niet veranderen.

Weinig mensen weten dit zodat er ook weinig bewust mee wordt omgegaan.

Het gevolg is dat we veel leergeld dreigen te betalen.

Bewust omgaan met ons vaststaande risicoprofiel behoedt ons voor veel miserie.

 

Een grote groep mensen houdt van veiligheid en zekerheid. 

Deze mensen sparen, kopen een huis of appartement, houden reserves aan op een spaarrekening, kopen een klompje goud,..

Zij bekijken de beurs gemakkelijk als een casino, een spel van speculanten,…

Omgaan met risico geeft hen stress…

Dit verklaart waarom er zoveel geld op spaarboekjes blijft staan.  In onze tijden van kunstmatige lage rente ( aangestuurd door de centrale banken), verlies je gegarandeerd koopkracht.

Het is een goed advies om een deel op je spaarboekje te laten staan om onverwachte uitgaven te kunnen betalen.  Gepensioneerden of mensen die geen inkomen hebben om bijkomend te sparen hebben meer kapitaal op een spaarboekje nodig.

Grote kapitalen op een spaarboekje laten staan geeft een negatief rendement.

 

Aan de andere zijde van het spectrum zijn er mensen met een uitgesproken behoefte aan risico.

Een leven zonder risico vinden zij saai.  Zij houden van actie,  afwisseling,..

Sommigen zoeken het risico nog extremer op door te handelen in opties, futures en andere derivaten.

Dit is dikwijls een alles-of-niets verhaal.  Wat je de ene keer verliest kan je de andere keer in veelvoud terugwinnen.

Mits voldoende IQ weten zij ook wel dat een aandelenbelegging fout kan aflopen. 

Zij aanvaarden veel gemakkelijker het risico. Zij hebben het er voor over om het risico te nemen. 

Zij ervaren veel minder stress als iets zakt.

Als het fout loopt, proberen ze wel opnieuw. 

Het is gewoon een andere mindset.

 

Uiteraard is er een heel grote groep mensen die tussen de twee uitersten zit.

Naast risicobehoefte/risicovermijding- profiel zijn er nog veel andere talenten- talentencombinaties- persoonlijkheidskenmerken die een impact hebben op beleggen.

 

Beleggen zonder jezelf te kennen kan een heel dure weg zijn om jezelf te leren kennen.

 

Bewust worden van je eigen talenten is de snelste manier om een goede belegger te worden.  

Als je bereid bent om consequent een aantal principes na te leven kan iedereen goede beleggingsresultaten halen op lange termijn.

 

90% van de beleggers en zelfs van de professionals  die in aandelen beleggen  onderpresteren de aandelenmarkten.

Om een superieure belegger te worden is zelfkennis een zeer belangrijk begin.

Feedback van een objectieve analist, met veel beleggingservaring en beleggingskennis,  kan je snel helderheid geven, ook in je valkuilen of blinde vlekken.

 

Grote beleggers hebben allemaal een unieke combinatie van talenten.

Warren Buffet is een meesterstrateeg, die risico’s zeer beredeneerd afweegt, groot belang hecht aan winstgevendheid ( cashflow), concurrentievoordeel.  Warren denkt op lange termijn.  Hij is veel bezig met kennis te verwerven en te processen.  Warren is duidelijk meer strategisch  dan planmatig.  Los van de vraag of strategie meer opbrengt dan planmatigheid, zal traden hem gewoon snel vervelen of zelfs op zijn zenuwen werken.   Hij voelt weinig plezier bij het traden op korte termijn.

Hij is geen visionair.   Geen visionair zijn heeft hem al behoorlijk parten gespeeld in een wereld die hoe langer hoe meer disruptief is.   Als hij visionair zou geweest zijn, zou hij zelfs op zijn leeftijd meer oog gehad hebben voor disruptieve spelers als Amazon. 

 

Georges Soros  heeft een heel ander profiel. Uiteraard zijn ze beiden zeer intelligente personen.

Georges houdt veel meer van alles of niets spelen en zoekt het risico zeer bewust op, om dit maximaal te exploiteren.  Hij doet dit uiteraard wel zeer beredeneerd. Speculeren tegen het pond doe je immers niet zonder grondige voorbereiding.  Hij heeft ongetwijfeld alles zeer goed voorbereid, alle mogelijke pistes afgegaan, alle tegenargumenten overwogen, alles langs zoveel mogelijk perspectieven bekeken. Wat het gevolg zou zijn van elke actie-reactie.  Georges verwerkt ook zeer veel informatie over belangrijke trends in de wereld: generalist.   Hij speelt van nature korter op de bal dan Buffet.  

 

James Simons onderzoekt als wiskundige veel patronen in de markten, met behulp van de meest geavanceerde technologie die hij ontwerpt- gebruikt. Hij houdt er van om zo snel mogelijk op de bal te spelen, gebruik te maken van de traagheid van anderen of anderen met minder geavanceerde technologie.

 

Cathie Wood ( Ark-fondsen) heeft een zeer hoog risicoprofiel.  Zij heeft geen schrik van een crash. Zij is een uitgesproken visionair die belegt in de meest disruptieve bedrijven.  Zij handelt planmatig en doet veel aan trading.  Strategie is geen sterk punt dat haar wel eens parten zou kunnen spelen, tenzij ze zich laat bijstaan door pure strategen. 

Martine Hafkamp NL  Zij bewijst dat er vrouwen zijn die heel strategisch willen en kunnen denken. Het is geen exclusiviteit van mannen.

De belegger( beleggingsblad)

Zij kiezen voor een degelijke methode, vooral gericht op aandelen, met eerder weinig risico, en weinig traden.

Inside Beleggen ( beleggingsblad)

Danny Reweghs hanteert een nuchtere stijl met veel bedrijven in de industrie.

Hij is sterk analytisch, met oog voor de financiële  cijfers ( en waardering).

Wat opvalt is dat hij behoorlijk veel risico inbouwt onder de vorm van jonge biotech ( alles of niets) en edelmetaalmijnbouwers ( zeer cyclisch en volatiel).

Nieuwsbrief Maarten Verheyen 

Maarten houdt van actie, traden, hoge risico's, hoge volatilieit.  Hij belegt vooral in kleine, cyclische (mijn) aandelen met een benadering die in de richting gaat van alles of niets. 

Als tegengewicht belegt hij ook een groot deel in het defensieve goud.  Zilver is veel cyclischer en volatieler. Dit laatste ligt hem van nature beter. Ook geen visionair.

Als strateeg is hij geïnteresseerd in macro-economische trends, zodat hij waarschuwt voor het beleid van de centrale banken. 

Bij deze laatste drie Belgische komt het visionaire eerder beperkt aan bod. Het ligt niet in hun natuur.

 

We leven in zeer disruptieve tijden, met zeer snelle en grote veranderingen.

Kruisbestuiving van verschillende vakgebieden leidt tot de grootste veranderingen in de geschiedenis.

Het ontbreken van visionair denktalent heeft er voor gezorgd dat de Belgische namen Nasdaq onderwogen hebben.

  

Een tijd die gekenmerkt wordt door zeer snelle en grote veranderingen ( nog versterkt door Corona) zorgt voor:

- uitgesproken winnaars en verliezers op de beurs 

-  een aantal zekerheden uit het verleden die niet meer gelden

- veel start-ups die nieuwe trends creëren

Dit is een tijd voor visionairs, nog meer dan tijdens de internetbubbel ( jaar 2000).

 

Uiteraard zijn er nog wetten van de zwaartekracht. We naderen een periode waarin het kaf van het koren gescheiden zal worden.  De geschiedenis is een verhaal van overwaardering gevolgd door onderwaardering.

De efficiënte markttheorie overschat het rationeel gedrag van beleggers.  Kuddegedrag is onuitroeibaar. Het zit immers diep geworteld in onze menselijke aard.

Centrale banken zullen proberen een bodem onder de markt te leggen.  Het is niet hun taak om individuele aandelen te redden, tenzij ze incontournable zijn.

Inflatie kan er voor zorgen dat koersen optisch hoog blijven.  Hoeveel koopkracht blijft er reëel over?

Welke zekerheden uit de beleggingswereld blijven overeind?  Welke sneuvelen? Naar mijn gevoel een zeer belangrijke vraag?

Op lange termijn zullen bedrijven met goede fundamentals ( voldoende  winst en omzetgroei, goede operationele marges, matige schulden) goede beleggingen zijn.  Deze fundamentals zijn het gevolg van goed leiderschap.  Alles start met juist leiderschap.

Het is een illusie te denken  dat je de wijze van beleggen van hogervernoemde mensen kan kopiëren zonder dat je zelf over die talenten én talentencombinaties beschikt.  Bovendien ga je je zelf  niet goed voelen bij iets wat niet bij je past.

Alleen zij met hun unieke combinatie kunnen dit uitvoeren en zich er goed bij voelen.   Je goed voelen bij  helpt om  het ook goed uit te voeren.  

Je kan uiteraard wel veel van die mensen leren, bestuderen wat ze doen, samenwerken met mensen in een club met mensen die complementaire talenten hebben. 

 

Niet iedereen is van nature een samenwerker. 

Mijn persoonlijke ervaring in beleggingsclubs  is dat samenwerken er een behoorlijke uitdaging is. 

Velen zijn er overtuigd van hun eigen werkwijze en proberen dit door te duwen en op te leggen aan anderen.

Verwonderlijk is dit niet als je weet wat de natuurlijke sterktes zijn van aandelenbeleggers.

Aan elke sterkte is onlosmakelijk ook de valkuil verbonden.

Er zijn ook beleggers zonder methodiek, die het doen op buikgevoel....  

Momentumbeleggen kan een winnende strategie zijn...  Momentum is van nature geneigd  op te drogen.

De pret is het grootst vlak voor het einde!                         Still everybody wants an happy ending :)

Mensen zijn tot op heden opgeleid in beleggen via methodieken,

en onderschatten op onwaarschijnlijke manier het belang van persoonlijkheidskenmerken van beleggers.

Dit laatste is nog volledig onontgonnen terrein op het vlak van beleggen.

Behavioural Finance was tot nu toe enkel beperkt tot Psychologie in het algemeen.

Mensen zijn van nature geneigd om moeite te hebben met veranderingen, een andere mindset.

Pionieren is ook een talent.  Niet iedereen springt op een onbekende trein. Eerst zien , en dan geloven :)

Als je het niet probeert, ga je het niet ervaren. 

Zelf bewust worden/zijn  van je eigen sterkste talenten is de gemakkelijkste manier naar succes, ook  en zeker in beleggen.

 

De kunst is je natuurlijke talenten  en combinaties van talenten maximaal te exploiteren.

 

Je kan er voor kiezen om veel leergeld te betalen op de beurs, of via zelfinzicht de leergeldperiode drastisch in te korten.

Naast de wet van samengestelde intresten is er nu de wet van samengestelde talenten

 

Stuur een mail ( met naam, adres, telefoonnummer) naar lydie.aerts@proximus.be .  

De kostprijs vind je op volgende pagina-Kosten 

bottom of page