top of page

Uitdagingen hoge intelligentie

In de werksituatie

Hoogbegaafden kunnen bekeken worden als:

- nooit tevreden

- leggen de lat te hoog

- zijn te kritisch

- oncollegiaal

- verstrooid

- betweterig

- teveel outside of the box

- zeggen zaken die de oversten niet leuk vinden

- zijn te snel

- bedenken ideeën die door anderen niet gevolgd worden, omdat het te ver van hun bed is

Suggesties om aansluiting te vinden:

- breng ideeën stap voor stap

- breng ze naar voor op een manier die voor anderen verteerbaar is

- ga niet te snel, leg het uitgebreider uit

- kom er later op terug, herhaal

- aanvaard dat ideeën niet onmiddellijk gevolgd worden

- ook als je gelijk hebt, kan je overwegen om de ander in zijn waarde te laten, en zo het contact te behouden

- choose your battle, ga voor de dingen die echt belangrijk zijn

- communiceer helder over de dingen die je lastig vindt, zodat er meer begrip ontstaat

- leg uit wat je intenties zijn: zeggen waarom je iets wil bereiken kan wantrouwen en onbegrip verminderen

- blijf je zelf én heb respect voor de andere

- teveel aanpassen kost veel energie, en je loopt het risico jezelf te verliezen en niet gezien te worden voor wie je echt bent

- gelijkgestemden vinden is gemakkelijker als je jezelf toont ; wel opletten wat je in welke omgeving doet

Voor een aantal is conformeren aan de groep een te hoge prijs.

Ze zijn gebaat bij het vinden van een eigen weg, met enkele gelijkgestemden, in kleinere groepjes, in een niche,...

Degenen die maatschappelijk succes hebben, zijn dikwijls degenen die zich het best conformeren.

Het Delphi-model geeft in het algemeen weer wat hoogbegaafdheid is.

Kerntalenten geven op maat aan, waarin jij, als uniek individu, wil en kan uitblinken.

Kerntalenten zijn een onmisbare tool voor zelfinzicht bij hoogintelligente personen.

Hoogintelligente mensen worden meer dan anderen geconfronteerd met het gegeven van :

- enerzijds hoogintelligent zijn

- anderzijds ook tegen dingen aanlopen die niet lukken

- daarnaast moeite hebben om te weten waarop ze best inzetten,

- allerlei specifieke uitdagingen

 

Hoogintelligente mensen hebben weinig baat bij standaardmethodieken, standaardoplossingen.

 

Hoogintelligente mensen hebben behoefte aan uitgesproken maatwerk:

 

Wij geven op maat weer:

- op welke manier je creatief bent

- hoe belangrijk autonomie is

- op welke manier je nieuwsgierig bent

- hoe jij organisatorisch-strategisch functioneert

- of je podiumtalenten hebt, en welke?

- op welke manier je sociaal bent, wat impact heeft op het vlak van sensitiviteit en intensiteit

- welke talenten jou het meest zullen opleveren zowel op het vlak van voldoening als op het vlak van prestaties

- of je de lat  hoog legt ( perfectionisme )vanuit talenten, intelligentie, gebrek aan onvoorwaardelijke liefde, sensitiviteit, gedrevenheid vanuit idealen, behoefte aan complexiteit, behoefte aan uitdaging,  ...

- .....

bottom of page