top of page

Intelligentie-hoogbegaafdheid

Intelligentie is één van de belangrijke  kenmerken die iemands persoonlijkheid bepalen. 

Er bestaan strikte definities van hoogbegaafdheid, vooral gebaseerd op IQ-testen, waarbij 2% van de bevolking als hoogbegaafd wordt gedefinieerd.

Je kan intelligentie ook breder bekijken. 

Er zijn enorme verschillen in intelligentie.

Persoonlijk verkies ik de term intelligentie boven de term hoogbegaafdheid.  Bij de term hoogbegaafdheid ontstaan al snel allerlei oordelen, taboe's, misverstanden.

Mensen denken bij hoogbegaafdheid al snel aan supermensen, mensen die alles kunnen,.... terwijl dat meestal  niet zo is.  Ook hoogbegaafden hebben terreinen waarop ze zwak scoren.

Je kan dus hoogbegaafd zijn, ook al zijn er een aantal zaken waar je slecht op presteert.

Elke vorm van uitzonderlijke intelligentie  kan  specifieke uitdagingen opleveren.   

Eén van de grootste uitdagingen is dat andere personen anders functioneren, en het moeilijker is om aansluiting te vinden.  Het is moeilijker om te beseffen dat anderen anders in elkaar zitten, en handvaten te vinden om hiermee om te gaan.

Ook binnen de groep van hoogbegaafden zijn er grote onderlinge verschillen.

In het algemeen en nog meer bij hoogbegaafden wordt onderschat hoe groot verschillen tussen mensen zijn. 

De uitdaging is je eigen sterktes te kennen, ze uit te leven, met voldoende verbinding met anderen. 

Veel hoogbegaafden hebben een grote behoefte aan verbinding met anderen. 

 

Omschrijving volgens de zijnskenmerkene ( Delphi-model)

Een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. 

Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. 

Een sensitief en emotioneel mens, intens levend.  

Hij of zij schept plezier in creëren.

Ongeveer 2% van de bevolking, een rationeel IQ van minimum 130 volgens degenen die hoofdzakelijk naar het rationeel IQ kijken.

Er zijn ook uitzonderlijke talenten die niet voldoen aan de rationele IQ-test.  Er zijn mensen die uitzonderlijk getalenteerd zijn in specifieke niches.

Er zijn ook de zijnskenmerken, die moeilijker meetbaar zijn.

Kenmerken volgens het Delphi-model: ( Bron Kooijman-Van Thiel)

 

Hoogbegaafde van binnen:

Zijn:  Autonoom: velt eigen oordeel, maakt eigen afwegingen, 

            blijft daarbij tot iets beters zich aandient

Denken: Hoogintelligent

Zeer analytisch van aard

Matrix-denken: meerdere sporen, niveaus en tijdstippen tegelijkertijd

Metacognitie: nadenken over matrix zelf

Patroonherkenning; gemakkelijk afwisselen tussen divergeren en convergeren; groot associatievermogen; goed geheugen

Voelen: Rijkgeschakeerd:  veel emoties tegelijkertijd, soms zoveel dat afsluiten nodig is; sterk verweven; genuanceerd en kleurrijk

Hoogbegaafd in relatie tot de maatschappij:

Gedreven en nieuwsgierig:  veel willen, het liefst meteen, telkens weer iets nieuws, leergierig, willen ontdekken, vastbijten, heel ver doorgaan, gemakkelijk in een flow

Doen: altijd, en met veel plezier, bezig met het maken van iets: model, proces, theorie, plan, techniek, methode, analyse, overzicht, uitvinding, verbetering, spel, idee, product, puzzel, schilderij, muziekstuk.

Denkwerelden, structuren, verhalen, beelden

Waarnemen: Hoogsensitief:

Gradueel een ander neurologisch systeem: meer, dunnere en snellere zenuwen, gevoeligere zenuwuiteinden, meer en snellere synapsen, brein op meerdere plaatsen tegelijk actief

Alles komt tegelijkertijd, in volle nuance, heel precies, met volle lading binnen.

gaus.png

Het rationele IQ is relatief gemakkelijk te meten.

De  randkenmerken, de Zijnskenmerken zijn moeilijker te meten, en minstens zo belangrijk.  

Meet een IQ-test creativiteit?  

Is dat belangrijk?

Hoogbegaafde kinderen worden op dit moment sneller herkend.

Er zijn nog behoorlijk wat  volwassen hoogbegaafden die het van zichzelf niet weten.

Er bestaan nog veel vooroordelen en taboes.

Er zijn veel hoogbegaafden die problemen hebben door het anders-zijn.

Het is een luxe en ook een probleem.

Er zijn problemen met aansluiting vinden bij anderen, zich gezien voelen, herkend worden, zich begrepen voelen, zich vervelen. 

Door het anders-zijn ontstaan er meer conflicten en onbegrip.

In GGZ zijn er veel misdiagnoses.

Veel hoogbegaafden maken hun opleiding niet af en kunnen daardoor het idee hebben om gefaald te zijn. 

Het gebrek aan spiegeling in de ontwikkeling is een probleem voor alle minderheden, een minderheidsgevoel.

Gemiddelde kinderen kijken in de ogen van anderen en herkennen, worden bevestigd.  Hoogbegaafden krijgen niet de bevestiging, die positieve wederkerigheid, maar afkeuring , onbegrip, jaloezie, afwijzing of niets terug. Buiten de groep vallen, verstoten worden, pesten, een heel groot gebrek aan wederkerigheid en verbinding... doet echt iets aan iemands zelfbeeld, zelfvertrouwen, ontwikkeling, identiteit.   

Peercontact zorgt voor gelijkwaardige spiegeling, een fijn sociaal gevoel dat het gemiddelde kind vaak tegenkomt.

Het is cruciaal dat kinderen en volwassenen herkend worden, positief bekrachtigd worden in hun anders zijn door leraars, ouders, belangrijke anderen. 

Verwijten aan hoogbegaafden: ben je nooit tevreden? Jij maakt je overal zorgen over. Waarom niet langzamer? Betweter. Oncollegiaal. Kritisch

Eigen gevoel:

Waarom ben ik zo anders?

Waarom ben ik eenzaam?

Waarom geen opleiding afgemaakt?

Waarom heb ik vaak conflicten?

Waarom hebben anderen kritiek op mij?

Waarom worden mijn ideeën niet aanvaard?

bottom of page