top of page

Hedendaagse worstelingen rond zingeving

Zingeving wordt gemakkelijk gelinkt aan religies. 

Religies zijn ook de traditie,

waarbij er wijzigingen noodzakelijk zijn.

 

De tekortkomingen van de Katholieke kerk en andere religies:

 

Er is te weinig oog voor onze hedendaagse wereld:  hun visie op het lichaam, gevoelens, sexsualiteti, holebi's, ... is compleet achterhaald.

Men legt regels op die niet aansluiten op de leefwereld van de westerse mens: bv verplicht celibaat 

Het machtsinstituut is ver verwijderd van zijn origine: in de discussie over seksueel misbruik heeft de Kerk partij gekozen voor het instituut met volledige miskenning misbruikte personen 

Practice what you preach? Leeft het Instituut de regels na van Jezus Christus?

Hoeveel steun is er verleend aan misdadige regimes?

H oeveel steun/verdraagzaamheid is er geweest voor holebi’s, gelijkwaardigheid man/vrouw

Hoe lang wil men vrouwen blijven weren?

Hoeveel bestaansrecht hebben vrouwen voor de paus?

De schuldgevoelens, schaamtegevoelens, zondecultuur die aangekweekt werden beperken ons, en bieden geen oplossing.

Er is weinig oog voor de existentiële behoeften van vandaag.

We leven in een wereld die via gesofistikeerde marketing erg gericht is op het nastreven van materiële behoeften.

De existentiële dimensie is een fundamentele dimensie die in ieder van ons leeft, in min of meerde mate, afhankelijk van de levensfase, de persoonlijke omstandigheden, persoonlijke voorkeur,...

Er is bij iedereen een behoefte aan zingeving, bewust of onbewust.  

In onze cultuur is dit taboe geworden in de media. 

Bewust of onbewust blijft dit wel leven.

Het materiële alleen levert niet noodzakelijk innerlijke voldoening op.

Diepgang is weinig te vinden in de media, en niet populair.

Programma's zoals gemaakt door Coen Verbraek ( " Kijken in de ziel", " Over leven", ...) halen lage kijkcijfers.

In Vlaanderen zijn er nauwelijks nog zingevingsprogramma's.

Lage kijkcijfers betekent : geen interesse door commerciële zenders

Extraverte mensen worden overgewaardeerd, en introverte personen zijn compleet “ out”.

Omdat de Katholieke Kerk zich halsstarrig vastklampt aan het verleden en weinig oplossingen biedt voor de hedendaagse mens zoeken mensen hulp/ondersteuning/ visie die aansluit op hun behoeften, en gaan naar het  boedhisme, zelfs islam, en new age .

Aansluiting is mogelijk als men terug naar de basis gaat, naar de essentie zonder de nadelen van het Instituut (  dogmatische regels, zondecultuur, schuldgevoelens aankweken, dreigen met de hel)

Geen moeten, maar mogen, met mildheid.

Behoefte aan begeleiding

Er is geen traditie in het christendom om mensen te begeleiden die een meer gevorderde ontwikkeling hebben/willen.

In het boedhisme zijn er leraar-leerling tradities, maar in het christendom is dit grotendeels vernietigd en is alles wat naar individualisering neigt (weg van ‘one size fits all’ ) of mystiek systematisch vernietigd, wegens bedreigend voor het machtsinstituut.

De hedendaagse mens die nadenkt slikt geen dogma’s meer en blijft in de kou staan. Waar kan men terecht?

Het is toch belangrijk dat er binnen de joods/ christelijke traditie oplossingen aangereikt worden en mensen niet meer moeten vluchten naar andere tradities die niet de onze zijn.

Welk type leiding willen we?

Religies gaan uit van een hiërarchisch model.  

De paus, rabbijn, iman, .... die alles weet en het enige juiste antwoord biedt.

 

Dit model heeft voordelen: het is eenvoudig, we moeten zelf niet nadenken.

Een aantal mensen heeft ook behoefte aan meer gelijkwaardigheid in relaties, leren van elkaar.

bottom of page