top of page

Gender en talenten

We leven in een tijd dat er veel gesproken wordt over gender.

Er bestaat nog altijd een groot taboe over hoe een man, een vrouw,..  hoort te zijn, zich hoort te gedragen.

 

Er zijn vooral veel oordelen:

- een vrouw hoort warm en empathisch te zijn

- bij mannen wordt aanvaard dat ze minder zorgend zijn, minder communicatief zijn

- van een man wordt nog veel verwacht op het vlak van  " kostwinner zijn" met alles wat er bij hoort

- vrouwen hebben geen technisch talent

- van een man wordt verwacht dat hij technisch talent heeft, een " handige Harry " is

- vrouwen zijn geen leiders

-...

Het traditionele man-vrouw rolmodel blijft hardnekkig. 

Dit model had als voordeel dat het duidelijk was.

De man was minister van " Buitenlandse Zaken", de vrouw was minister van " Binnenlandse Zaken".

Op het vlak van talenten leidde dit model tot veel burn-outs en bore-outs op persoonlijk niveau.

Veel vrouwen hebben een zorgende kant zodat het voor hen in een aantal opzichten " paste " om voor het gezin te zorgen.

Als je als vrouw dit zorgende talent niet had, zat je wel met een megagroot probleem.

Heel je leven moet je iets doet wat totaal niet aansluit bij je talenten, met een heel grote bore-out.

Je batterij raakt niet opgeladen omdat je niet mag doen wat je graag doet.

Van mannen werd verwacht dat ze technisch ingesteld waren en een " handige Harry" waren.

Als je zoals veel mannen technisch talent hebt, ging alles goed.

Als je pech had, had je geen technisch talent en kon je niet aan de verwachtingen voldoen.

Een vrouw die talent heeft om " minister van Buitenlandse zaken " te zijn, wordt nog altijd scheef bekeken, zowel door vrouwen als door mannen.

Al deze oordelen vertroebelen studie- en loopbaankeuzes.

 

De realiteit is dat talenten traditionele rolmodellen volledig doorkruisen.

 

Er zijn meer  vrouwen dan mannen die zorgend zijn.

En er zijn mannen die heel zorgend zijn, zodat ze heel goede verplegers, bejaardenverzorgers, pedagogen,.. kunnen zijn.

Er zijn meer technisch ingestelde mannen dan vrouwen.

En er zijn vrouwen die een heel uitgesproken technisch talent hebben zodat zij heel goede ingenieurs, chirurgen,... kunnen zijn.

Er zijn vrouwen die behoefte hebben aan veel autonomie, ondernemen, competitie, strategie, techniek, organisatie,...  Dit zijn geen exclusieve voorrechten van mannen. 

Er zijn mannen die sociaal zijn, creatief, flexibel, zorgend, empathisch, holistisch, verbindend, zacht,  .... Dit zijn geen exclusieve voorrechten van vrouwen.

bottom of page