top of page

Introductietektst Coretalents

 

“Ken je KernTalenten en maak positieve, passende keuzes”

 

De KernTalentenmethode is een unieke, zeer accurate en wetenschappelijk gevalideerde manier om jouw persoonlijkheid op een fundamenteel niveau bloot te leggen i.f.v. een positieve en juiste studie-, beroeps-, job- of andere belangrijke persoonlijke keuze.

 

KernTalenten = Aard (zijn) + Potentieel (zullen kunnen) + Intrinsieke Motivatie (willen)

 

De KernTalentenmethode stoelt op >25 jaar empirisch onderzoek van analyses met diepte-interviews op >10.000 profielen wereldwijd. Het is een plezierige, snelle & direct inzetbare methode die sterk wordt geapprecieerd door de interviewees zelf. Het aansluitend gestructureerd diepte-interview verheldert de ontwikkeling en de beïnvloeding van de omgeving. De KernTalentenmethode is het beste instrument voor persoonlijkheidsbepaling voor psychologen, coaches, HR-medewerkers, RSS- & outplacement professionelen, ouders, leerkrachten, bemiddelaars, relatieadviseurs, enz. Zelfs 99% van de geanalyseerde hoogbegaafden, de meest kritische groep gebruikers, is het eens met de sterk gediversifieerde en gedetailleerde resultaten.

 

Essentie van de KernTalentenmethode

Tijdens de kindertijd kies je onbewust voor speelgoed/spelletjes/interesses/activiteiten die bij je passen. Wat jij als kind tussen 4-12 jaar echt leuk vond, verraadt jouw uniek KernTalentenprofiel. Het geheel van de KernTalenten vormt de ‘blauwdruk’ van je persoonlijkheid, met al je sterktes & zwaktes, je al dan niet ontwikkeld potentieel en je intrinsieke motivatie om ermee aan de slag te gaan. Een KT staat nooit op zichzelf: het is enkel de combinatie van jouw 23 KTN (klein, half of sterk) samen die dit accuraat zicht geeft op je persoonlijkheid. Enkel getrainde KTN-analisten kunnen alle KTN correct combineren! Een KernTalentenanalyse is pas die naam waardig als er een professioneel gestructureerd biografisch diepte-interview aan wordt gekoppeld. Hierin wordt gecheckt op de juistheid van de interpretatie, de mate van ontwikkeling van al je KTN én geeft inzicht in de externe invloeden, zoals opvoeding, geslacht, cultuur, wensen & dromen, verworven competenties, levensgebeurtenissen, milieu, opleiding enz. ‘De kwalitatieve analyse van het onderzoek toont aan dat de resultaten van de KernTalententest aanzet tot directe actie, om met goesting de nodige veranderingen door te voeren om jezelf weer op de rails te zetten’ zei Prof. Dr. Elke Van Hoof op het VUB-congres rond ‘Stress, burn out en HSP’ op 13 mei 2015.

 

Enkele essentiële verschillen met andere methodes?

 

  • Objectief & onafhankelijk, geen zelfbeoordeling

  • Lange tijdspanne van 8 jaar op effectief gedrag

  • Vragenlijst werkt in op prefrontale cortex à verwondering met aanzet tot positieve actie (i.p.v. limbisch systeem: angst)

  • Niet bedacht, maar ontdekt, dus niet startend van een theoretisch model als basisconstruct

  • Latent aanwezig talent wordt blootgelegd

  • Unieke combinatie van GAPs (leemtes) én AI (Appreciative Inquiry) in één test

  • Nauwkeurige, complete foto: alle 23 KernTalenten klein, half of sterk leveren 3²³ combinatie-mogelijkheden op. Het unieke profiel wordt genuanceerd, gewogen & gecombineerd en biedt zicht op jouw maximale positieve rekbaarheid én op jouw energielekken

  • Het verslag kan je levenslang ter hand nemen en helpt je constructieve & concrete besluiten te nemen voor positieve, bij jou passende studie-, beroeps-, en andere persoonlijke keuzes

  • Peter Principe (promotie tot niveau onvermogen) én de factoren die je tot onderpresteren en/of demotivatie drijven, plus niveau van burn en bore out bepaling

20161217-141238-Logo CoreTalents (1).png
bottom of page